พวกเราคือใคร พวกเรา คือ ผู้นำด้านการศึกษาด้านการโรงแรมและการให้บริการชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกเราดูแลกลุ่มโรงเรียนการโรงแรม 5 โรงเรียน ที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขตที่งดงาม
ประกอบด้วย นักเรียนมากกว่า 111 สัญชาติ หรือกว่า 6,500 คน โดยในแต่ละโรงเรียนจะมีความโด่ดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านการโรงแรมที่มีคุณภาพติดอันดับโลก เรียนรู้ประสบการณ์อย่างมืออาชีพได้แล้วที่นี่

กลุ่มโรงเรียนการโรงแรม 5 สถาบัน ที่มีชื่อเสียงที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

 

ก้าวสู่สายอุตสาหกรรมการบริการที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณรู้หรือไม่ว่า 1 ใน 11 อันดับของสายงานทั่วโลกนั้น ล้วนเกี่ยวข้องอยู่ในสายงานอุตสาหกรรมการบริการ
เลือกที่จะมาเรียนอุตสาหกรรมการบริการสายอาชีพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เป็นสายอาชีพที่มีอนาคตสดใส มีโอกาสทางด้านอาชีพที่เปิดกว้างไม่เพียงแต่เฉพาะงานโรงแรมเท่านั้น แต่ครอบคลุมรวมไปถึงทุกสายงานในโลกนี้