นักเรียนไทยหลักสูตรปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์ “เข้ารับฉีดวัคซีน”

น้องชาลิสา สิมะเสถียร หรือ “น้องบิ๊ม”
เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ในสาขา Master of International Business in Hospitality Management
ที่สถาบัน Hotel Institute Montreux
“บิ๊มตัดสินใจเข้ารับวัคซีนเพราะต้องการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื่อไวรัส COVID-19 วัคซีนทำให้บิ๊มรู้สึกปลอดภัยขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและฝึกงานงานในสวิตเซอร์แลนด์ เพราะบิ๊มได้ที่ฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ ตื้นเต้นมากกับการฝึกงานที่ Eden Palace au Lac ที่กำลังจะเริ่มเดือนนี้ การฉีดวัคซีนจึงทำให้บิ๊มมั่นใจและพร้อมเริ่มงานค่ะ”
ทางสถาบัน Hotel Institute Montreux มีความใส่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักการรักษาความสะอาดและการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งคัดตลอดมา เรามีความพึงพอใจอย่างยิ่งที่นักเรียนของเราได้รับโอกาสในการฉีดวัคซีนและเลือกที่จะฉีดวัคซีนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Featured News

ธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว

What is Culinary Arts ?

Hospitality Highball: การศึกษาด้านธุรกิจบริการและการโรงแรมได้รับประโยชน์จากค็อกเทลอย่างไร

ความช่วยเหลือเล็กน้อยจากโค้ชแนะแนวอาชีพสามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างไร ?