Developing leaders for the global hospitality industry

Swiss Hotel Management School ดึงเอาจุดเด่นของการบริการแบบสวิสที่สืบทอดมายาวนาน ผสานเข้ากับแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก โดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management เรามีสองวิทยาเขต ซึ่งทั้งสองวิทยาเขตเคยเป็นโรงแรมที่ปรับปรุงมาจากพระราชวังอันสวยงาม ที่นี่เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม

เปิดสอนระดับปริญญาตรี อนุปริญญาโท และปริญญาโท ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน พร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกแห่งการทำงานจริงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลา หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ

Our Programs

Bachelor of Arts

Master of Arts

Master of Science

Online Executive Master

Postgraduate Diploma

SHMS, Gallery

Testimonials

กัตติกา ภู่กลมกล่อม

ที่ SHMS อาจารย์ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง จำนวนนักเรียนแต่ละคลาสเรียน ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

แอลชอบทำงานด้านการบริหารงานโรงแรมมากเป็นพิเศษ เพราะเราต้องใช้ความรู้ ไหวพริบ ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ

สุรพัชร ศรีรัตโนภาส์

ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ สาขาการโรงแรมและการท่องที่ยว ผมมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อปริญญาโท ด้านการจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว

ฐิติกร พลชัย

ผมเลือกเรียนการโรงแรมที่สวิส เพราะว่าสวิสเป็นต้นตำรับของการโรงแรม

Contact Us  Privacy Policy and Terms of Service.

  Up Coming Events

  study abroad culinary programs

  Study Culinary Arts in Switzerland Seminar and meet alumni

  วันที่: October 7, 2023

  เวลา: 2:00 pm

  สถานที่: Grand Hyatt Erawan, Bangkok (The Residence Room 302)

  Culinary Open Days

  วันที่: October 30, 2023

  เวลา: 10:00 am

  สถานที่: Culinary Arts Academy Switzerland, Le Bouveret Campus

  Hospitality Open Days

  วันที่: October 16, 2023

  เวลา: 10:00 am

  สถานที่: Switzerland

  Blogs

  Hospitality Management
  เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้มีความต้องการจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านนี้สูง
  easter eggs swiss
  วันอีสเตอร์ หรือวันปัสกา เป็นวันเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ชีพจากความตาย และเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลมหาพรต ที่ชาวคริสต์ต้องระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซู
  Masha Ayara Kamala Resort and Spa
  Beyond Expectation คือสิ่งที่โรงแรมของเราตั้งใจทำตลอดมาค่ะ เราเต็มใจและเต็มที่เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม ให้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหมายไว้
  hospitality management school
  “คุณลูกค้า” เป็นคำที่สำคัญสำหรับธุรกิจหรือกิจการต่างๆมากมาย ที่มีเอี่ยว เกี่ยวข้องกับ “การขาย”  คุณลูกค้าเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน “ธุรกิจ” ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจการใหญ่แสนล้านหรือกิจการเล็กจิ๋วขนาด

  News

  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยมีมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยาวนานกว่า 90 ปี และนอกจากนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นจุดหมายปลายทางทั้งการท่องเที่ยวและการศึกษาที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยอีกด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้าน Hospitality และ Culinary Arts โดยเรา Swiss Education Group ดูแลสถาบันการศึกษาทั้งหมด 4 สถาบัน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีมีนักเรียนไทยจำนวนมากเลือกที่จะศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท ทำไมต้องไปเรียนต่อด้านการโรงแรมและศิลปะทำอาหารที่ Switzerland เป็นถิ่นกำเนิดของการโรงแรม ก่อตั้งโดยท่าน César Ritz ที่รู้จักในนามของบิดาแห่งการโรงแรม สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อในด้านความเป็นเลิศในเรื่องของคุณภาพและการให้การบริการ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมมีการคิดค้นและพัฒนามากที่สุดในโลก สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ปลอดภัยและมีอาชญากรรมน้อยที่สุด สวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป สะดวกในการเดินทาง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรมและศิลปะการทำอาหารจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมการบริการรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ สำหรับปี 2023 ทาง Swiss Education Group มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในหลักสูตรดังต่อไปนี้  Swiss Hotel Management School Swiss Hotel Management School “Developing […]
  hospitality-education
  เราได้ทำการสัมภาษณ์คณบดีฝ่ายวิชาการของโรงเรียนภายในเครือ Swiss Education Group เกี่ยวกับเทรนด์และกระแสความนิยมในวงการการศึกษาการโรงแรมและการบริการสำหรับปี 2018
  ความประทับใจแรกเมื่อผมไปถึงโรงเรียน ผมพบกับคุณคาโรส สเปนเซอร์ กำลังเช็คอินอยู่หน้า Reception เขาต้อนรับและพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่านอื่นและ
  ไร่องุ่น Lavaux Vineyard Terraces ตั้งอยู่ในรัฐโว (Vaud) ในเขตบริเวณ ลาวู (Lavaux) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โซนฝรั่งเศส ติดกับทะเลสาบเจนีวา และตั้งไม่ไกลจากเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่หลงรักประเทศนี้ ชอบไปเที่ยว เช่น เมืองโลซาน (Lausanne) เวเวย์ (Vevey) และเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นต้น ซึ่งทั้งสามเมืองที่กล่าวไปทั้งหมดอยู่ในรัฐโว เมืองที่มีความสวยงามติดกับทะเลสาบเจนีวา ลาวู (Lavaux) เป็นบริเวณที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นไร่องุ่นที่มีทำเลที่ตั้งที่สวยงาม ไวน์ที่ผลิตในรัฐนี้ส่วนมากจะเป็นเป็นไวน์ขาว และถูกเรียกที่นี้ว่า “ไร่องุ่นขั้นบันไดลาโว” (Lavaux Vineyard Terraces) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาจาก Hotel Insitute Montreux (HIM) ได้ไปเยี่ยมเยือนไร่องุ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของไวน์ เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิต ตลอดถึงได้ชิมไวน์ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของไวน์แต่ละชนิด การไปเยี่ยมเยือนของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Bar and Beverage Management นอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วทางสถาบันเล็งเห็นว่า “การเรียนรู้กับสถานที่จริงๆ” เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน […]
  Chat With Us