ประกาศนียบัตร

Our Courses

หลักสูตรประกาศนียบัตรที่สวิตเซอร์แลนด์ของเรา มีให้เลือกเรียนในสาขา Industry Immersion Year เพิ่มความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบริการ มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ และสาขา Wine Business Management การจัดการธุรกิจไวน์ เรียนชิมไวน์อย่างมืออาชีพ พร้อมสร้างเครือข่ายในระหว่างการเยี่ยมชมธุรกิจ โดยทั้งสองสาขาจะได้รับการฝึกอบรมอย่างครอบคลุม เน้นการลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสประสบการณ์ตรง พร้อมต่อยอดสายอาชีพ

Industry

Immersion Year

1 Year

1 Internship

เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้า โปรแกรมนี้เน้นที่การบริหารจัดการในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม (Fine Dining)

รวมไปถึงการดำเนินงานโรงแรม

Wine Business

Management

10 Weeks

ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งไวน์และเครื่องดื่มด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของไวน์แต่ละชนิด ขั้นตอนการชิมไวน์ การจับคู่ไวน์กับอาหาร และสร้างเครือข่ายมืออาชีพ

  Privacy Policy and Terms of Service.

  Chat With Us

  Request

  Brochure

  Chat

  with us

  Contact

  us

  Attend our

  seminar

  Chat

  with us

  Contact

  us

  Attend our

  seminar