ปริญญาโท

Master Degree

เพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณด้วยการเลือก เรียนต่อปริญญาโท ที่สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยหลักสูตรของเราที่ได้รับการจัดสรรให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรม ไม่ว่าคุณจะปรารถนาที่จะเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการโรงแรม การเป็นผู้ประกอบการ หรือความเป็นผู้นำ เราเชื่อว่าหลักสูตรปริญญาโทของเราจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาที่หลากหลาย ดังนี้ การบริหารจัดการโรงแรม การจัดการงานอีเวนต์ การจัดการสินค้าแบรนด์หรู การเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ รวมไปถึงธุรกิจอาหาร ด้วยระยะเวลาที่กระชับเพียง 1-1.5 ปี ที่มาพร้อมกับการฝึกงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต

Hotel Management

Event Management

Luxury Brand Management

1 Year

1 Internship

ยกระดับทักษะและความสามารถในด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงการต้อนรับผ่านการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ การบริหารจัดการโรงแรม การจัดการงานอีเวนต์ การจัดการสินค้าแบรนด์หรู

International

Hospitality Management

1 Year

1 Internship

หลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นของเรามุ่งเน้นให้ความรู้ ทักษะ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดขอ อุตสาหกรรม ซึ่งตอบโจทย์มาก ๆ สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นำ ผู้จัดการหรือที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงการต้อนรับ

Executive Hospitality

Management (Online)

18 Months to 2 Years

หลักสูตรออนไลน์นี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่กระตือรือร้นที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการบริการ

Hospitality and Tourism Entrepreneurship

1 Year

1 Internship

ค้นพบโอกาสในหน้าที่การงานและการเรียนรู้วิธีการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างกำไรในอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอื่น ๆ