ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ จาก 4 สถาบัน ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยมีมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยาวนานกว่า 90 ปี และนอกจากนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นจุดหมายปลายทางทั้งการท่องเที่ยวและการศึกษาที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยอีกด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้าน Hospitality และ Culinary Arts โดยเรา Swiss Education Group ดูแลสถาบันการศึกษาทั้งหมด 4 สถาบัน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีมีนักเรียนไทยจำนวนมากเลือกที่จะศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท

ทำไมต้องไปเรียนต่อด้านการโรงแรมและศิลปะทำอาหารที่ Switzerland

 • เป็นถิ่นกำเนิดของการโรงแรม ก่อตั้งโดยท่าน César Ritz ที่รู้จักในนามของบิดาแห่งการโรงแรม
 • สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อในด้านความเป็นเลิศในเรื่องของคุณภาพและการให้การบริการ
 • สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมมีการคิดค้นและพัฒนามากที่สุดในโลก
 • สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ปลอดภัยและมีอาชญากรรมน้อยที่สุด
 • สวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป สะดวกในการเดินทาง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรมและศิลปะการทำอาหารจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมการบริการรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ

สำหรับปี 2023 ทาง Swiss Education Group มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 


Swiss Hotel Management School

Swiss Hotel Management School “Developing leaders for the global hospitality industry” ดึงเอาจุดเด่นของการบริการแบบสวิสที่สืบทอดมายาวนาน ผสานเข้ากับแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management เรามี 2 วิทยาเขต ซึ่งทั้งสองวิทยาเขตเคยเป็นโรงแรมที่ปรับปรุงมาจากพระราชวังอันสวยงาม ที่นี่เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับปริญญาตรี อนุปริญญาโท และปริญญาโท ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกแห่งการทำงานจริงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลา หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

ทุนระดับปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 156,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 5,878,080 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียน 32,310 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,217,441 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 123,690 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 4,660,639 บาท

ทุนระดับอนุปริญญาโท ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 39,200 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,477,056 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียน 8,250 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 310,860 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 30,950 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,166,196 บาท

ทุนระดับปริญญาโท ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี คือ 46,400 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,748,352 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียนคือ 10,260 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 386,597 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษาคือ 36,140 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,361,755 บาท

อัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ฟรังก์สวิส = 37.68 บาท)


César Ritz Colleges Switzerland

César Ritz Colleges Switzerland “A leading business school with entrepreneurship and hospitality at its heart” เตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกแห่งการแข่งขันด้านธุรกิจการบริการ ผนวกกับแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่ท้าทาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้อย่างอิสระและมีวิสัยทัศน์ตามหลักการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ César Ritz Colleges และนอกจากนั้น César Ritz Colleges ติดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management และยังเป็นสถาบันการโรงแรมแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Globe สถาบันมี 2 วิทยาเขต เปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington State ประเทศอเมริกา และมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

ทุนระดับปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 168,750 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 6,358,500 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียน 31,905 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,202,180 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 136,845 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 5,156,320 บาท

ทุนระดับปริญญาโท ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 43,700 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,646,616 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียน 8,130 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 306,338 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 35,570 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,340,278 บาท

อัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ฟรังก์สวิส = 37.68 บาท)


HIM

HIM “The Business of Hospitality” ได้นำเอาแนวคิดเกี่ยวกับการต้อนรับและบริการมาผสมผสานกับการศึกษาด้านธุรกิจ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาที่ตรงกับความต้องการโดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรในวงการธุรกิจและการบริหารชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งวิทยากรเหล่านี้จะนำประสบการณ์จริงในการทำงานเข้ามาถ่ายทอดในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงปัญหา การแก้ปัญหา และความท้าทายที่ต้องเผชิญ อีกทั้งข้อมูลเชิงลึกทุกแง่มุม นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาไปด้วยความเข้าใจและความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจปัจจุบัน HIM ติดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management เปิดสอนระดับปริญญาตรี ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Northwood จากประเทศอเมริกา

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

ทุนระดับปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 115,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 4,333,200 บาท
รับทุนการศึกษา 20% ของค่าเล่าเรียน 14,160 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 533,549 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 100,840 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 3,799,651 บาท

อัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ฟรังก์สวิส = 37.68 บาท)


Culinary Arts Academy Switzerland

Culinary Arts Academy Switzerland “PASSION for FOOD, CAREER for LIFE” โรงเรียนสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ มี 2 วิทยาเขต ติดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management หลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนเน้นลงมือทำจริง ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์การครัวที่ทันสมัย เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ ในระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรตามความต้องการได้ เช่นหลักสูตร Culinary Arts หลักสูตร Pastry Chocolate Arts และหลักสูตร Vegetarian Culinary Arts ระดับปริญญาตรีจะมีชั่วโมงการปฏิบัติมากกว่า 2,000 ชั่วโมง สำหรับปริญญาโทหลักสูตรเน้นการบริหารธุรกิจต่อยอดความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร นอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจาก เชฟ Anton Mosimann เชฟผู้มากประสบการณ์ที่ได้ดูแลงานเลี้ยงและงานสำคัญต่างๆ ของราชวงศ์อังกฤษมายาวนานกว่า 40 ปี มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับ Culinary Arts Academy Switzerland

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

ทุนระดับปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 159,700 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 6,017,496 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียน 31,920 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,202,746 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 127,780 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 4,814,750 บาท

ทุนระดับปริญญาโท ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 44,600 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,680,528 บาท
รับทุนการศึกษา 30% ของค่าเล่าเรียน 8,700 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 327,816 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 35,900 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 1,352,712 บาท

ทุนระดับประกาศนียบัตร ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน 67,300 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 2,535,864 บาท
รับทุนการศึกษา 20% ของค่าเล่าเรียน 8,880 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 334,598 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังจากได้รับทุนการศึกษา 58,420 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย 2,201,266 บาท

อัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ฟรังก์สวิส = 37.68 บาท)


ทำไมต้องเลือกเรียนกับสถาบันในเครือ Swiss Education Group

 • Swiss Education Group ดูแลสถาบันการศึกษาทั้งหมด 4 สถาบัน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 4 สถาบันถูกจัดให้อยู่ 8 อันดับแรกของโลก ในด้าน Hospitality and Leisure Management 2023 โดย QS Ranking
 • ปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้ง 4 สถาบัน จาก 5 วิทยาเขต มากกว่า 6,000 คน และกว่า 110 สัญชาติ
 • ประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 40 ปี
 • มากกว่า 90% ของนักเรียนของเราได้รับการว่าจ้างเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • มีโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการโรงแรม ธุรกิจด้านอาหาร การเงิน การตลาดและการขาย ทรัพยากรบุคคล อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ
 • ศิษย์เก่าของเราเติบโตก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารภายใน 5-6 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • ทั้ง 4 สถาบันของเรามีพันธมิตรในอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ราย
 • แต่ละสถาบันมีหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การศึกษาตรงกับความต้องการ
 • หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ กรณีฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ จะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายเดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส
 • ปัจจุบันมีศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group ที่กำลังทำงานอยู่ในสายงาน Hospitality และ Culinary มากกว่า 24,000 คนทั่วโลก และเป็นศิษย์เก่าคนไทยมากกว่า 1,700 คน
 • ค่าใช้จ่ายรวมค่าเล่าเรียน ที่พักของสถาบันในห้องเตียงคู่ อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และภาษีถิ่นที่อยู่

การศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำงานหลากหลายอาชีพหลากหลายบทบาทในทางธุรกิจโดยมีศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group อยู่ในสายงานอาชีพดังต่อไปนี้

 • Hotels and Resorts
 • MICE and Events
 • Marketing and Sales
 • Digital Marketing
 • Public Relations
 • Food and Beverage
 • Luxury Brands
 • Human Resources
 • Tourism
 • Entrepreneur
 • Education and Training
 • Consultancy
 • Real Estate
 • Spa and Health
 • Airlines
 • Cruise Lines
 • Finance
 • Travel Blogger
 • Hotel / Restaurant Chef
 • Personal Chef
 • Baker or Pastry Chef
 • Chef Instructor
 • Food Delivery Business
 • Food Manufacturing
 • Food and Beverage
 • Entrepreneur
 • Nutritionist
 • Consultant
 • Food Blogger
 • Food Stylist

Swiss Education Academy

“Grow, Discover, Have Fun”

World of Hospitality & Culinary Arts Summer Course หลักสูตรภาคฤดูร้อน เปิดโลกของธุรกิจการบริการ และศิลปะการทำอาหาร  ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี เราจัดหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง 1 -3 สัปดาห์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่ต้องการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านบริการและศิลปะการทำอาหาร หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ และศิลปะการทำอาหาร 

สิทธิพิเศษ!! สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมในหลักสูตรภาคฤดูร้อนจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนในกรณีที่สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับเราในอนาคต

Our News & Blogs

ศิษย์เก่า Robert Kostecki แชร์ 3 เคล็ดลับให้คุณเต็มที่กับการทำงานยิ่งขึ้น

Montreux the home of Swiss Hotel Management School and HIM-Montreux

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้สมบูรณ์แบบเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

4 สถาบัน ในเครือ Swiss Education Group ติด Ranked สถาบันที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง!

Chat With Us