ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ จาก 4 สถาบัน ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยมีมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยาวนานกว่า 90 ปี และนอกจากนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นจุดหมายปลายทางทั้งการท่องเที่ยวและการศึกษาที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยอีกด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้าน Hospitality และ Culinary Arts โดยเรา Swiss Education Group ดูแลสถาบันการศึกษาทั้งหมด 4 สถาบัน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีมีนักเรียนไทยจำนวนมากเลือกที่จะศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท

ทำไมต้องไปเรียนต่อด้านการโรงแรมและศิลปะทำอาหารที่ Switzerland

 • เป็นถิ่นกำเนิดของการโรงแรม ก่อตั้งโดยท่าน César Ritz ที่รู้จักในนามของบิดาแห่งการโรงแรม
 • สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อในด้านความเป็นเลิศในเรื่องของคุณภาพและการให้การบริการ
 • สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมมีการคิดค้นและพัฒนามากที่สุดในโลก
 • สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ปลอดภัยและมีอาชญากรรมน้อยที่สุด
 • สวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป สะดวกในการเดินทาง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรมและศิลปะการทำอาหารจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมการบริการรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ

สำหรับปี 2024 ทาง Swiss Education Group มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 


Swiss Hotel Management School

Swiss Hotel Management School “Developing leaders for the global hospitality industry” ดึงเอาจุดเด่นของการบริการแบบสวิสที่สืบทอดมายาวนาน ผสานเข้ากับแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management เรามี 2 วิทยาเขต ซึ่งทั้งสองวิทยาเขตเคยเป็นโรงแรมที่ปรับปรุงมาจากพระราชวังอันสวยงาม ที่นี่เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับปริญญาตรี อนุปริญญาโท และปริญญาโท ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกแห่งการทำงานจริงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลา หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

 


César Ritz Colleges Switzerland

César Ritz Colleges Switzerland “A leading business school with entrepreneurship and hospitality at its heart” เตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกแห่งการแข่งขันด้านธุรกิจการบริการ ผนวกกับแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่ท้าทาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้อย่างอิสระและมีวิสัยทัศน์ตามหลักการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ César Ritz Colleges และนอกจากนั้น César Ritz Colleges ติดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management และยังเป็นสถาบันการโรงแรมแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Globe สถาบันมี 2 วิทยาเขต เปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington State ประเทศอเมริกา และมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

 


HIM

HIM “The Business of Hospitality” ได้นำเอาแนวคิดเกี่ยวกับการต้อนรับและบริการมาผสมผสานกับการศึกษาด้านธุรกิจ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาที่ตรงกับความต้องการโดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรในวงการธุรกิจและการบริหารชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งวิทยากรเหล่านี้จะนำประสบการณ์จริงในการทำงานเข้ามาถ่ายทอดในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงปัญหา การแก้ปัญหา และความท้าทายที่ต้องเผชิญ อีกทั้งข้อมูลเชิงลึกทุกแง่มุม นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาไปด้วยความเข้าใจและความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจปัจจุบัน HIM ติดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management เปิดสอนระดับปริญญาตรี ที่มาพร้อมกับการฝึกงาน หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Northwood จากประเทศอเมริกา

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

 


Culinary Arts Academy Switzerland

Culinary Arts Academy Switzerland “PASSION for FOOD, CAREER for LIFE” โรงเรียนสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ มี 2 วิทยาเขต ติดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกโดย QS Rankings ด้าน Hospitality and Leisure Management หลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนเน้นลงมือทำจริง ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์การครัวที่ทันสมัย เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Derby จากประเทศอังกฤษ ในระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรตามความต้องการได้ เช่นหลักสูตร Culinary Arts หลักสูตร Pastry Chocolate Arts และหลักสูตร Vegetarian Culinary Arts ระดับปริญญาตรีจะมีชั่วโมงการปฏิบัติมากกว่า 2,000 ชั่วโมง สำหรับปริญญาโทหลักสูตรเน้นการบริหารธุรกิจต่อยอดความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร นอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจาก เชฟ Anton Mosimann เชฟผู้มากประสบการณ์ที่ได้ดูแลงานเลี้ยงและงานสำคัญต่างๆ ของราชวงศ์อังกฤษมายาวนานกว่า 40 ปี มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับ Culinary Arts Academy Switzerland

*หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน ระหว่างฝึกงานได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส

 


ทำไมต้องเลือกเรียนกับสถาบันในเครือ Swiss Education Group

 • Swiss Education Group ดูแลสถาบันการศึกษาทั้งหมด 4 สถาบัน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 4 สถาบันถูกจัดให้อยู่ 8 อันดับแรกของโลก ในด้าน Hospitality and Leisure Management 2023 โดย QS Ranking
 • ปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้ง 4 สถาบัน จาก 5 วิทยาเขต มากกว่า 6,000 คน และกว่า 110 สัญชาติ
 • ประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 40 ปี
 • มากกว่า 90% ของนักเรียนของเราได้รับการว่าจ้างเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • มีโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการโรงแรม ธุรกิจด้านอาหาร การเงิน การตลาดและการขาย ทรัพยากรบุคคล อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ
 • ศิษย์เก่าของเราเติบโตก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารภายใน 5-6 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา
 • ทั้ง 4 สถาบันของเรามีพันธมิตรในอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ราย
 • แต่ละสถาบันมีหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การศึกษาตรงกับความต้องการ
 • หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ กรณีฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ จะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายเดือนละ 2,212 ฟรังก์สวิส
 • ปัจจุบันมีศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group ที่กำลังทำงานอยู่ในสายงาน Hospitality และ Culinary มากกว่า 24,000 คนทั่วโลก และเป็นศิษย์เก่าคนไทยมากกว่า 1,700 คน
 • ค่าใช้จ่ายรวมค่าเล่าเรียน ที่พักของสถาบันในห้องเตียงคู่ อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และภาษีถิ่นที่อยู่

การศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำงานหลากหลายอาชีพหลากหลายบทบาทในทางธุรกิจโดยมีศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group อยู่ในสายงานอาชีพดังต่อไปนี้

 • Hotels and Resorts
 • MICE and Events
 • Marketing and Sales
 • Digital Marketing
 • Public Relations
 • Food and Beverage
 • Luxury Brands
 • Human Resources
 • Tourism
 • Entrepreneur
 • Education and Training
 • Consultancy
 • Real Estate
 • Spa and Health
 • Airlines
 • Cruise Lines
 • Finance
 • Travel Blogger
 • Hotel / Restaurant Chef
 • Personal Chef
 • Baker or Pastry Chef
 • Chef Instructor
 • Food Delivery Business
 • Food Manufacturing
 • Food and Beverage
 • Entrepreneur
 • Nutritionist
 • Consultant
 • Food Blogger
 • Food Stylist

Swiss Education Academy

“Grow, Discover, Have Fun”

World of Hospitality & Culinary Arts Summer Coursหลักสูตรภาคฤดูร้อน เปิดโลกของธุรกิจการบริการ และศิลปะการทำอาหาร  ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี เราจัดหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง 1 -3 สัปดาห์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่ต้องการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านบริการและศิลปะการทำอาหาร หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ และศิลปะการทำอาหาร 

สิทธิพิเศษ!! สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมในหลักสูตรภาคฤดูร้อนจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนในกรณีที่สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับเราในอนาคต

Our News & Blogs

ผู้จัดการโรงแรม

ผู้จัดการโรงแรมคืออะไร? บทบาทและความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง?

เรียนทำอาหาร มู่งสู่ตำแหน่งเชฟที่ใฝ่ฝัน

ตำแหน่งเชฟมีอะไรบ้าง? และการเลื่อนลำดับขั้นในครัวมีวิธีอย่างไร?

หัวหน้าเชฟ

อยากเป็นหัวหน้าเชฟต้องเรียนคณะอะไร?

แผนกในโรงแรม ฝ่ายต้อนรับลูกค้า

แผนกในโรงแรม มีอะไรบ้าง?

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar