เรียนปริญญาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีพื้นฐานก่อนหรือไม่?

ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลายคนอาจประสบความไม่แน่ใจว่าสาขาที่จะเรียนต่อนั้นจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในสาขานั้นๆมาก่อนไหม สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเรียนต่อได้โดยไม่มีปัญหาได้หรือไม่ ยินดีด้วยค่ะ เพราะว่าการศึกษาต่อในสาขานี้ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานมาก่อน

การเรียนสาขานี้ในระดับปริญญาโท นักเรียนจะได้เรียนทฤษฎีต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานในระดับบริหาร ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บัญชีและการเงิน พฤติกรรมผู้บริโภค และการทำ strategic marketing และในทุกหลักสูตรจะมีการฝึกงานร่วมอยู่ด้วย ซึ่งการฝึกงานเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากประสบการณ์การทำงานสำคัญกว่าความรู้ทางวิชาการมาก เนื่องจากการทำงานในสายงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติและความคุ้นเคยต่อการทำงานมากกว่าการทำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพราะว่าการทำงานในสาขานี้ไม่มีสูตรตายตัว

การท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นสาขาที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากการทำงานในสาขานี้นอกจากจะต้องมีใจรักการบริการแล้ว จะต้องมีความเข้าใจเข้าใจและความเห็นใจต่อปัญหาของผู้อื่น มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้่อย่างรวดเร็ว มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและการทำงานเป็นทีม สามารถจัดระเบียบการทำงานที่รวมผู้คนจำนวนมากเข้าด้วยกันได้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ใช้บริการที่ไม่พอใจ ทั้งยังต้องมีทักษะการต่อรองสูงเพราะนอกจากการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ยังต้องรักษาผลประโยชน์ของโรงแรมด้วย ทั้งหมดนี้เพียงเพระว่าหัวใจของงานบริการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยงามของโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพียงแค่อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นๆว่าผู้ใช้บริการได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปหรือไม่ นอกจากนี้จะต้องเปิดกว้างในการตอบรับและทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในโลกอีกด้วย เพราะว่าการทำงานในอุตสาหกรรมนี้ประกอบไปด้วยผู้คนมากมายที่เติบโตมาจากต่างวัฒนธรรม หลายครั้ง culture clash เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในการทำงานและส่งผลกระทบต่อองค์กรในวงกว้างอีกด้วย

ผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในด้านนี้มักสับสนระหว่างการเป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและการเป็นคนชอบบริการคนอื่น ซึ่งจากที่ได้เขียนเอาไว้แล้ว คนที่ทำงานบริการได้ดีไม่ใช่คนที่ชอบการท่องเที่ยวเสมอไป แต่จะต้องเป็นคนที่เข้าใจหัวใจของงานบริการอีกด้วย เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจว่าจะเรียนต่อสาขานี้ ผู้ที่สนใจจึงควรตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการทำงานบริการหรือไม่ และเนื่องจากการการทำงานในสาขานี้ค่อนข้างหนัก ผู้ที่จะทำงานในสาขานี้เพราะชอบการท่องเที่ยวอาจจะต้องทำใจว่าหากทำงานในสายนี้จะไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวตามใจหวังเนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่จะต้องพร้อมให้บริการตลอดเวลาโดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวที่เป็นช่วงเวลาที่งานบริการจะต้องพร้อมรับมือกับความต้องการจำนวนมากของตลาดนักท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อสำคัญที่ผู้ที่อยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานี้จะต้องพิจารณาเป็นอย่างดีมีอยู่สองข้อ ได้แก่

หนึ่ง นักเรียนจะต้องรู้ตัวว่าทิศทางในอนาคตอยากทำทำงานในสาขาวิชาการด้านนี้ หรืออยากทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการเรียนปริญญาโทโดยทั่วไปแล้วเนื้อหาจะเน้นทางวิชาการเพื่อตอบรับมาตรฐานสากลในระดับปริญญาโท ผู้ที่สนใจทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจต้องหาทางเพิ่มประสบการณ์การทำงานจริงโดยการฝึกงานเพิ่มนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้เพื่อให้มีประสบการณ์การทำงานมาตรฐานเพื่ออนาคตการทำงานที่ดีขึ้น

สอง การทำงานในอุตสาหกรรมนี้อาศัยประสบการณ์มากกว่าปริญญา การเรียนปริญญาโทสาขานี้อาจไม่ส่งเสริมให้ได้งานระดับบริหารทันทีหลังจบการศึกษา เพราะงานบริการเป็นงานที่อาศัยการเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อวางแผนการรับมือการทำงานในอนาคต ดังนั้นการฝึกงานในหลักสูตรและการทำงานจริงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอๆกับการรักษาผลการเรียน และผลจากการฝึกงานจะเป็นตัวตัดสินอนาคตการทำงานในอุตสาหกรรมนี้มากเท่าๆกับผลการเรียนในห้องเรียนเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมานั้นไม่ได้แปลว่าการเรียนในสาขานี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น การสำเร็จปริญญาโทจะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานก่อนเลื่อนขั้นไประดับบริหารได้เนื่องจากการเรียนด้านการบริหารยังเป็นข้อได้เปรียบต่อคนที่ไม่ได้เรียนด้านการบริหารมาก่อน

ข้อดีของการเรียนและทำงานในสาขานี้นั้น ถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมและความท้าทายแล้ว ความสนุกเป็นข้อดีที่สุดของการเลือกเรียน เพราะสังคมการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายที่ หลายเชื้อชาติ ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆจำนวนมากที่ไม่ได้มีสอนในห้องเรียน แต่ที่สำคัญที่สุดในการทำงานสาขานี้คือการทำงานกับความไม่แน่นอน การทำงานกับคนที่หลากหลายทำให้การทำงานในแต่ละวันไม่เคยมีคำตอบที่ตายตัวและไม่มีสูตรสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับผู้ใช้บริการหรือเพื่อนร่วมงาน ทำให้ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา การเรียนและทำงานในอุตสาหกรรมนี้จึงทำให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเปิดกว้างทางความคิดต่อการทำงานในสังคมที่ซับซ้อนกว่าสังคมที่มีเพียงวัฒนธรรมเดียว

Our News & Blogs

ศิษย์เก่า Robert Kostecki แชร์ 3 เคล็ดลับให้คุณเต็มที่กับการทำงานยิ่งขึ้น

Montreux the home of Swiss Hotel Management School and HIM-Montreux

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้สมบูรณ์แบบเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

4 สถาบัน ในเครือ Swiss Education Group ติด Ranked สถาบันที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง!

Chat With Us