“รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น” เลยตัดสินใจอยู่ต่อที่ SHMS ช่วง COVID-19

อะไรทำให้คุณประทับใจที่ SHMS Caux เป็นอันดับแรก

ความประทับใจแรกที่มาถึง SHMS Caux อย่างแรกเลยคือ บรรยากาศคะ เพราะที่นี่ อยู่บนเขาโลเคชั่นดีมากเหมาะกับการโฟกัสในการเรียน ถัดมาที่ประทับใจ ที่สนามบิน เป็นเรื่องความปลอดภัย เพราะมาถึงก่อนที่เขายังไม่ประกาศภาวะวิกฤตเรื่องไวรัส COVID 19 มาตรความปลอดภัยที่สนามบิน มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ทำให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งเรื่องความปลอดภัย กลายมาเป็นเรื่องประทับใจ

ในสัปดาห์แรกที่มาถึง ระบบการจัดการที่ SHMS ค่อนข้างดี แต่จะมีบางช่วงที่สับสนในเรื่องของทางเข้าของโรงเรียน เพราะไม่มีป้ายบอกชัดเจน ว่าต้องไปตรงไหน ทำอะไรยังไง แต่โดยรวมระบบการจัดการและระบบการลงทะเบียนในการเช็คอินที่นี่ได้ค่อนข้างดีมาก และรวมถึง Induction Weekend เป็นสัปดาห์แรกที่ได้เรียนรู้ระบบต่างๆ รวมถึงแผนผังของโรงเรียน ห้องเรียน และได้รับตารางเรียน รวมถึงระบบที่อำนวยความสะดวกในการเรียนอีกด้วย ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญมาก “เพราะบางมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาบางแห่ง ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่า Facilities ที่จัดให้นักศึกษานั้นมีอะไรบ้าง”

 

บรรยากาศการเรียนช่วงหกสัปดาห์แรกของการเรียนที่ยังเป็นแบบเรียนเป็นกลุ่มในห้องเรียนก่อนโควิค

การเรียนการสอนในช่วง 6 สัปดาห์แรก นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เพราะนอกจากเนื้อหาที่ได้เรียนช่วงสัปดาห์แรก ยังมีการสอนในเรื่องของการปรับตัว เรื่องการทำความเข้าใจประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติอีกด้วย ทำให้รู้สึกอุ่นใจว่า ที่นี่มีการคำนึงถึงนักเรียนทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติ ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างในวัฒนธรรม

ซึ่งในช่วงแรกอาจจะยากในการปรับตัวเนื่องจากวัฒนธรรมของคนไทยเรานั้น ค่อนข้างแตกต่างจากชาติตะวันตกโดยธรรมชาติแล้ว การศึกษาระบบประเทศไทยไม่ค่อยส่งเสริมให้เรากล้าแสดงออกมากนัก แต่ที่นี่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน ที่ SHMS ค่อนข้างผลักดันให้นักศึกษา แสดงออกในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น จากความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน เลยทำให้การเรียนช่วง 6 สัปดาห์แรกนั้นเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆ

 

หลัง 16 มีนาคม ทาง SHMS จะต้องหยุดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มจากสถานการณ์ COVID 19 และได้เปลี่ยนมาสอนในระบบ Virtual Learning Environment (VLE) ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะเรียนอยู่ต่อที่โรงเรียน ?

เหตุผลอันดับแรกที่ตัดสินใจที่อยู่ต่อที่ Campus เพราะตอนที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศว่าจะหยุดการเรียนการสอนและเปลี่ยนระบบการเรียน ไปเรียนผ่าน Virtual Course ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่สถานการณ์กำลังเข้าสู่การระบาดหนักที่ประเทศอิตาลี หลายคนกำลังไปสนามบิน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับการบินกลับประเทศ เนื่องจากจำนวนผู้คน และสถานการณ์ที่กำลังระบาดหนัก นอกจากนั้นส่วนตัวมีความเชื่อว่าที่ SHMS สามารถควบคุม และรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ โดยจากประสบการณ์ที่ได้เห็นในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทางโรงเรียนได้มีมาตรการประกาศควบคุมและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนอย่างเคร่งครัดทุกๆ วัน และมีการกักตัวนักเรียนที่มีอาการป่วย แยกออกจากนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่า ที่นี่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ได้อย่างดีในระดับหนึ่ง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อาทิ เจลล้างมือ ถุงมือ และหน้ากาก ทางโรงเรียนได้เตรียมการและแจกให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้อีกด้วย

 

มาตรการการป้องการและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์นี้ที่ SHMS ?

ค่อนข้างมั่นใจในที่ทางโรงเรียนค่อนข้างเตรียมความพร้อมที่ดีในระดับหนึ่ง เพราะมีการตอบสนองที่รวดเร็ว และ ฉับไว รวมถึงมีการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกคน ถึงแม้จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ ทำให้บางส่วนเกิดความไม่พอใจอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตระดับนี้ไม่มีใครมีประสบการณ์มาก่อน และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับเรื่องนี้ หลายๆ อย่างอาจมีการผิดพลาดได้บ้าง แต่โดยรวมคือที่โรงเรียนมีมาตรการที่ชัดเจน และค่อนข้างใส่ใจตัวนักเรียน

 

ระบบการเรียน Virtual Learning Environment (VLE) มีประโยชน์อย่างไร ?

การเรียนในสภาพแวดล้อมออนไลน์นั้นนับว่าเป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งในการปรับตัวและรับมือของที่นี่ เนื่องจากที่นี่ใช้เวลาในการเตรียมการเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น โดยรวมแล้วการเรียนออนไลน์ สำหรับภาคทฤษฎีนั้นนับว่าไม่แตกต่างเท่าไรจากการเรียนปกติ เนื่องจากมีการอธิบาย การเรียนการสอนอย่างชัดเจนอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ การ Interactive ในห้องเรียนนั้นทำได้น้อยลง กิจกรรมต่างๆ ต้องลดลง และต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น  แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคือ การเรียนภาคปฏิบัติ มีหลายรายวิชาต้องหยุดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติออกไป หลังจากทุกอย่างมีการพัฒนามีการนำ Feedback จากนักเรียน แล้วนำไปใช้ในการปรับปรุง VLE รวมถึงมีการ Interact กันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ได้มากขึ้น

 

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของคุณหรือไม่อย่างไร

สิ่งที่เปลี่ยนไปในการใช้ชีวิต อย่างแรกเลยคือ เรื่องการรับประทานอาหาร เนื่องจากทางโรงเรียนค่อนข้างให้ความสำคัญกับ Social Distancing ตั้งแต่แรกเลยก่อนการการรณรงค์ด้วยซ้ำ เริ่มจากการจัดเวลาการรับประทานอาหาร จะจัดเป็นช่วงเวลาให้กับนักเรียนทุกคน และจัดโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหาร โดยให้ห่างกันมากกว่า 2 เมตร เพื่อความสะดวกของนักเรียน เพราะทางโรงเรียนจัดเวลาเรียนแต่ละคนมีที่แตกต่างกัน ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ในเวลาที่กำหนด และยังมีการกำหนดจำนวนนักเรียนไม่ให้เกิน 50 คนในต่อบริเวณที่ทานอาหารในช่วงแรกๆ และยังมีการป้องกันการรวมตัวของนักเรียน ห้ามเกาะกลุ่มกันมากกว่า 5 คนตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน (ส่วนมากจะเป็นในห้องอาหาร และทางเดิน) หลังจากมีข้อกำหนดต่างๆ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ทุกคนลดและหลีกเลี่ยงการเดินทางลงไปในตัวเมือง เดินสายด้วยรถไฟ ส่วนรถไฟที่นี่ก็ยังมีมาตรการกำหนดจำนวนของผู้โดยสาร รวมถึงในร้านสะดวกซื้อต่างๆ เริ่มแรกมีการให้บัตรคิวและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เลยทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

Our News & Blogs

ศิษย์เก่า Robert Kostecki แชร์ 3 เคล็ดลับให้คุณเต็มที่กับการทำงานยิ่งขึ้น

Montreux the home of Swiss Hotel Management School and HIM-Montreux

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้สมบูรณ์แบบเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

4 สถาบัน ในเครือ Swiss Education Group ติด Ranked สถาบันที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง!

Chat With Us