ความหมายของ Hospitality

HOSPITALITY คืออะไร?

‘Hospitality’ เป็นคำนามตามรากศัพท์ หมายความถึง “การให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากเจ้าบ้านด้วยความยินดี ต่อแขก คนแปลกหน้าหรือแม้แต่ผู้มาเยี่ยมเยือน”
*อ้างอิงจากข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTCC)

Hospitality คือ เรียนการโรงแรมในด้านการศึกษา

Our News & Blogs

หัวหน้าเชฟ

อยากเป็นหัวหน้าเชฟต้องเรียนคณะอะไร?

แผนกในโรงแรม ฝ่ายต้อนรับลูกค้า

แผนกในโรงแรม มีอะไรบ้าง?

เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ทำไมต้องที่สวิตเซอร์แลนด์? 

การโรงแรมเรียนอะไรบ้างที่สวิตเซอร์แลนด์

การจัดการโรงแรมเรียนอะไรบ้าง? เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สวิตเซอร์แลนด์ 

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar