กระแสความนิยมในวงการการศึกษาด้านการโรงแรมและการบริการในปี 2018

เราได้ทำการสัมภาษณ์คณบดีฝ่ายวิชาการของโรงเรียนภายในเครือ Swiss Education Group เกี่ยวกับเทรนด์และกระแสความนิยมในวงการการศึกษาการโรงแรมและธุรกิจการบริการสำหรับปี 2018 รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ ว่าแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการเตรียมตัวและวางแผนอย่างไร

ความใส่ใจในรายละเอียดและการบริการที่ตรงกับใจผู้บริโภค (Attention to detail and personalisation of service)

ยิ่งสังคมก้าวเข้าไปสู่โลกยุคดิจิตัลมากเท่าไหร่ การให้ความสำคัญกับการใส่ใจในรายละเอียดและการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างอบอุ่นและจริงใจนั้นยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น นักศึกษาของเรานั้นจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการดูแลการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมบรรยากาศอันดีของธุรกิจการโรงแรมและการบริการผ่านความช่วยเหลือของพันธมิตรของโรงเรียนของเราในอุตสาหกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

Tanja Florenthal คณบดีโรงเรียน César Ritz Colleges Switzerland วิทยาเขต Le Bouveret

นวัตกรรมแห่งการศึกษาการโรงแรมและการบริการ (Hospitality Education to take responsibility for innovation)

พวกเราตระหนักได้ว่าการศึกษานั้นคือพื้นฐานที่แสนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนในโรงเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดเส้นทางที่พวกเขาจะก้าวต่อไปในอนาคต รวมถึงกำหนดตัวตนที่พวกเขาจะเป็นและสิ่งที่พวกเขาจะมอบให้กับโลกของเราอีกด้วย การศึกษานั้น ทำให้นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเป็นการสร้างมุมมองของพวกเขาต่อโลกใบนี้ ดังนั้น สำหรับเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ในปัจจุบัน การศึกษาจึงได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาผู้บุกเบิกและนักคิคยุคใหม่นั่นเอง

Stephan Earnhart คณบดีโรงเรียน Swiss Hotel Management School วิทยาเขต Leysin

ธุรกิจการบริการและธุรกิจเพื่อสุขภาพ (Wellbeing of Hospitality)

เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ตามรายงายของ Global Wealth Institute นั้นได้มีการค้นพบว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวอื่นๆในอุตสาหกรรม โดยผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้หันมาให้ความสนใจกับการผนวกการดูแลสุขภาพเข้าไปกับการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นสำหรับหลักสูตรของปีการศึกษา 2018 ของเราจึงได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัย ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับโภชนศาสตร์ นวัตกรรมและการบริหารรีสอร์ทเพื่อการดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามอีกด้วย

Stephan Earnhart คณบดีโรงเรียน Swiss Hotel Management School วิทยาเขต Leysin

สำหรับปี 2018 กระแสความนิยมที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามความต้องการตนเองนั้นได้เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับความต้องการของผู้ว่าจ้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในการจ้างงานนักศึกษาที่มีทักษะความสามารถที่ถ่ายทอดผ่านทางงานต่างๆที่ได้ทำอย่างหลากหลาย ดังนั้นโรงเรียน SHMS ในฐานะผู้ให้บริการการศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เราเชื่อว่าสถาบันการศึกษาธุรกิจการโรงแรมและการบริการที่จะประสบความสำเร็จนั้นคือสถาบันที่สามารถสร้างสรรค์วิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุดนั่นเอง

Jeroen Greven คณบดีโรงเรียน Swiss Hotel Management School วิทยาเขต Caux

ทักษะความสามารถที่ถ่ายทอดผ่านทางการทำงานและคุณค่าของตัวบุคคลในองค์กร (Transferability and employability for hospitality graduates)

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจการโรงแรมและการบริการนั้น มันไม่ใช่เพียงแต่การทำงานในโรงแรมเท่านั้น แต่มันคือการทำงานกับคน การสร้างสรรค์และแบ่งปันช่วงเวลาและโอกาสที่แสนพิเศษ ดังนั้นหลักสูตรของเราจริงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรมต่างๆที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาของเราสำหรับการทำงานจริงต่อไปในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและความเป็นสากลนี้ นอกจากนั้น เนื่องจากกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงานในปัจจุบัน ยิ่งทำให้การพัฒนาทักษะเหล่านี้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในการสร้างความแตกต่างในการทำงานของมนุษย์กับเครื่องจักร ดังนั้น HIM ในฐานะสถาบันการศึกษา เราจึงมีส่วนรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงานต่อไปในอนาคตอย่างทรงพลัง

Ulrika Bjorklund คณบดีโรงเรียน Hotel Institute Montreux

Our News & Blogs

ศิษย์เก่า Robert Kostecki แชร์ 3 เคล็ดลับให้คุณเต็มที่กับการทำงานยิ่งขึ้น

Montreux the home of Swiss Hotel Management School and HIM-Montreux

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้สมบูรณ์แบบเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

4 สถาบัน ในเครือ Swiss Education Group ติด Ranked สถาบันที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง!

Chat With Us