ประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศของ จอร์จิโอ้ส์ จบในระดับปริญญาตรีจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

จอร์จิโอ้ส์ จบการศึกษาในปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Arts in International Hospitality Events Management เขายังได้รับคำยกย่องว่า เป็นบัณฑิตที่มีความโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งและเขาได้ประสบการณ์มากมายของการเป็นนักเรียน

เมื่อการเรียนไม่ใช่แค่การเรียน...แต่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยม

“การเรียนรู้ทำให้คุณมีงานทำ  แต่การฝึกงานทำให้คุณ ทำงานเป็น" ความรู้ที่อบอวนในห้องเรียน ผ่านการจัดการความคิดที่ดี บวกกับโอกาสในการได้ค้นหาตัวตนผ่านสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง นี่คือการเรียนรู้ที่ครบองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ทำให้ จอร์จิโอ้ส์  ได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

การได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตที่มีความโดดเด่น จอร์จิโอ้ส์  ไม่ได้นำมาเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จ แต่ จอร์จิโอ้ส์ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการได้นำความรู้และประสบการณ์ทำงานจริงมาปรับใช้ในชีวิต บนเส้นทางความฝันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงกับทุกคน การฝึกฝนและเรียนรู้ จะนำพาคุณไปใกล้เป้าหมาย สุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่ดีจะได้มาซึ่งโอกาสที่ดีเช่นกัน

การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ไร้ขีดจำกัด

สร้างโอกาสค้นหาตัวตน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด  ผ่านกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาทิ เช่น การมีส่วนร่วมแสดงในงาน Freddie for a day  ร่วมกับทีมบริหาร Swiss Education Group นี่คือหนึ่งความประทับใจ เพราะงานดังกล่าวได้จัดแสดงให้กับผู้ชมที่มีมากกว่า 20000 คน การสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นในระหว่าการเรียนรู้ คืออีกหนึ่งวิธีการที่จะบูรณาการนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

เปิดประสบการณ์ และสังคมใหม่ๆ

นอกจากการเรียนรู้จากสถานที่จริง  การลงมือปฏิบัติจริงแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้ออกท่องเที่ยวและศึกษาค้นคว้า ขั้นตอน และ รูปแบบ การจัดงานต่างๆ  ตัวอย่างเช่นการเยี่ยมชม Palais de Nations ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำเห็นว่าสถาบันของเรา สร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  

ความสุขของการเรียนที่เต็มไปด้วยคำว่า “มิตรภาพ

"มากกว่าการเรียนรู้ และประสบการณ์ สถาบันยังเน้นสร้างคำว่าครอบครัวให้กับนักเรียนทุกคน”  ความหมายของการอยู่ร่วมกัน คือ การจำลองสังคมและสภาพแวดล้อม ให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงคำว่า การอยู่ร่วมกัน และคำว่าเพื่อนคืออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตการเรียนรู้ หล่อหลอมความคิด  แต่สังคมหล่อหลอมตัวตน  และมันจะดีกว่ามาก ถ้าเราทุกคนล้วนแต่มีความรัก ความชอบ และเป้าหมายเหมือนกัน เพราะนั่นหมายถึงเพื่อน” ร่วมอุดมการณ์

 

เรียนรู้จากสถานที่จริง..ดื่มด่ำกับบรรยากาศโรงแรมสุดคลาสสิค

“ปลุกไฟแห่งจินตนาการและพลังความคิด ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยทีมาของแรงบันดาลใจ”  Swiss Hotel Management School (SHMS Caux) เชื่อมั่นที่สุด ว่าบรรยากาศในการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ ที่จะต่อยอดความสุขในการเรียน  และ การลงมือทำจริงคือสิ่งที่เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งบ่อยครั้ง ที่เราเนรมิตโรงเรียน ให้เป็นสถานที่จัดงานอีเว้นท์สุดอลังการ โดยทุกกระบวนการเกิดจากความคิดและการลงมือทำของผู้เรียน สถานการณ์จริงจะสอนธรรมชาติในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้อง และถูกวิธีทั้งนี้นอกเหนือจากนักเรียนได้สัมผัสกับการเริ่มต้นในสายอาชีพการจัดงานแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้การทำงานกับคนหมู่มาก ตั้งแต่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนแขกระดับวีไอพี ซึ่งจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมาก็มีแขกในระดับวีไอพีจากงาน Montreux Jazz Festival  มาร่วมงานที่เหล่านักเรียนจัดขึ้นด้วยเช่นกัน

Thank you SHMS!

Our News & Blogs

หัวหน้าเชฟ

อยากเป็นหัวหน้าเชฟต้องเรียนคณะอะไร?

แผนกในโรงแรม ฝ่ายต้อนรับลูกค้า

แผนกในโรงแรม มีอะไรบ้าง?

เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ทำไมต้องที่สวิตเซอร์แลนด์? 

การโรงแรมเรียนอะไรบ้างที่สวิตเซอร์แลนด์

การจัดการโรงแรมเรียนอะไรบ้าง? เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สวิตเซอร์แลนด์ 

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar