ผู้จัดการโรงแรมคืออะไร? บทบาทและความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง?

ผู้จัดการโรงแรมคืออะไร? บทบาทและความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง?

สำหรับงานบริการในโรงแรม ผู้จัดการโรงแรมเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ในการดูแลการดำเนินงานประจำวันของแผนกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกขายและการตลาด ไปจนถึงแผนกซ่อมบำรุง ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่แขกผู้เข้าพัก ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลกำไรของโรงแรม

ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมจำเป็นต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง?

การทำงานในตำแหน่งนี้จำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลายในการนำทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพักและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ตัวอย่างทักษะที่จำเป็น ได้แก่

  • ความเป็นผู้นำ – เนื่องจากเป็นตำแหน่งบริหาร ทักษะสำคัญที่ผู้จัดการโรงแรมต้องมีคือการสร้างแรงบันดาลใจ ให้คำแนะนำ และบริหารพนักงานที่มีประสบการณ์ที่ต่างกันจากหลากหลายแผนกให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ – การสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงแรม
  • ทักษะการแก้ปัญหา – ภายใต้ธุรกิจที่ดำเนินงานโดยอาศัยความรวดเร็ว ผู้จัดการโรงแรมจำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและหาทางออกได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้แขกผู้เข้าพักมีความพึงพอใจและดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ทักษะการบริการลูกค้า – ทักษะนี้เป็นทักษะที่จะขาดไปไม่ได้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและคาดหวังให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์จนกลับมาใช้บริการที่โรงแรมของเราอีกในอนาคต
  • การจัดการด้านการเงิน – ทุกตำแหน่งบริหารระดับสูงจะมีหน้าที่ในการวางแผนงบประมาณ การคาดการณ์ และการควบคุมต้นทุนเพื่อให้มั่นใจว่าโรงแรมสามารถทำกำไรได้
  • การวางกลยุทธ์ – ทักษะนี้เป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดเป้าหมายระยะยาวและวางตำแหน่งให้โรงแรมประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้จัดการโรงแรมจำเป็นต้องวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด หาโอกาสในการเติบโต และพัฒนาแผนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้น

ผู้จัดการโรงแรมต้องมีประสบการณ์ทางด้านไหน?

ผู้จัดการโรงแรมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเส้นทางจากแผนกปฏิบัติการ (Operations Department) หรือแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่อย ๆ เลื่อนขึ้นสู่ระดับบริหาร ซึ่งการเลื่อนขั้นผ่านตำแหน่งเหล่านี้ในแผนกที่ต่างกันจะช่วยให้มีประสบการณ์และทักษะในหลาย ๆ ด้านของการบริหารโรงแรม 

  • แผนกปฏิบัติการ: ในแผนกปฏิบัติการจะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานต่าง ๆ เช่น การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การจัดการสำรองห้องพัก และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของโรงแรม ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ทำให้พนักงานมีความรู้และทักษะด้านการจัดการข้อมูลลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • แผนกขายและการตลาด: ในแผนกนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายอย่างที่มุ่งเน้นไปที่การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมไปถึงการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และกิจกรรมของคู่แข่ง หน้าที่เหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า ทักษะการเจรจา ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดที่แปลกใหม่
  • แผนกอาหารและเครื่องดื่ม: ในแผนกนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลาย เช่น การวางแผนเมนูอาหาร การจัดการคลังวัตถุดิบ การให้บริการลูกค้า รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานและการควบคุมดูแลห้องอาหารและครัว ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารเวลา ความยืดหยุ่น การจัดตารางพนักงาน การจัดการคลังวัตถุดิบและงบประมาณ และการบริการลูกค้า โดยสิ่งสำคัญคือต้องควบคุมดูแลให้การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งสู่ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม

การเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องอาศัยทั้งการศึกษา ประสบการณ์ และทักษะความเป็นผู้นำ แม้จะไม่มีเส้นทางที่ตายตัว แต่ผู้ที่สนใจในอาชีพผู้จัดการโรงแรมส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาต่อในสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารธุรกิจ (Business Management) ซึ่งการเรียนปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมจะช่วยให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับประสบการณ์จริงที่ได้รับจากการฝึกงานและการทำงานในตำแหน่งเริ่มต้นของสายอาชีพ

หากคุณมีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้วและต้องการข้อได้เปรียบเพื่อให้ได้ตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถเลือกเรียนต่อปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรม (Master's degree in Hospitality Management) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณใฝ่ฝันได้ ซึ่งหนึ่งในสถาบันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเลือกเรียนการโรงแรมก็คือ Swiss Hotel Management School ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการโรงแรมอันดับ 2 ของโลก มีหลักสูตรที่ครอบคลุมและออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดการโรงแรม ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติซึ่งมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เลือกเรียนการจัดการโรงแรมมุ่งสู่ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรม

เลือกเรียนหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่เหมาะกับตัวคุณ

หากคุณมีความหลงใหลในสายงานบริการและใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้จัดการโรงแรม Swiss Hotel Management School (SHMS) คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังในฐานะหนึ่งในสถาบันการโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก SHMS มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและก้าวสู่ความสำเร็จในสายงานบริการ ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัย อีกทั้งยังมีการปรับใช้แนวคิดด้านนวัตกรรมดิจิทัลในการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายสังคมเพื่อต่อยอดความสำเร็จในโลกของการบริหารโรงแรมที่มีการแข่งขันสูง 

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราหากคุณสนใจศึกษาต่อด้านการจัดการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์

Our News & Blogs

อาหารระดับมิชลินสตาร์

มิชลินสตาร์ คือ อะไร? เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิด ประวัติ และเกณฑ์การให้รางวัล

มาตรฐานดาวโรงแรม

ทำความรู้จักมาตรฐานดาวโรงแรม มีเกณฑ์การวัดระดับอย่างไร?

เตรียมตัวเป็นเจ้าของคาเฟ่ กับสถาบันสอนทำอาหารที่สวิตเซอร์แลนด์

อะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเป็นเจ้าของคาเฟ่ทั้งทางด้านธุรกิจและอาหาร?

เส้นทางอาชีพงานบริการ สถาบันการโรงแรมชั้นนำระดับโลก

เส้นทางอาชีพของงานบริการหลังจบการศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์มีอะไรบ้าง?

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar