Swiss Education Group – Swiss Education Group – เรียนต่อสวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อการโรงแรม

เรียนต่อการโรงแรมที่ดีที่สุด
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับ
Swiss Education Group

Swiss Education Group

Swiss Education Group

Swiss Education Group

Swiss Education Group

ผู้นำด้านการศึกษาด้านการโรงแรมและการให้บริการชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5 โรงเรียน แบ่งเป็น 7 วิทยาเขตที่งดงาม

พวกเราคือใคร

พวกเรา คือ ผู้นำด้านการศึกษาด้านการโรงแรมและการให้บริการชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกเราดูแลกลุ่มโรงเรียนการโรงแรม 5 โรงเรียน ที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขตที่มีความสวยสดงดงาม ประกอบด้วย นักเรียนมากกว่า 111 สัญชาติ หรือกว่า 6,500 คน โดยในแต่ละโรงเรียนจะมีความโด่ดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านการโรงแรมที่มีคุณภาพติดอันดับโลก เรียนรู้ประสบการณ์อย่างมืออาชีพได้แล้วที่นี่

Swiss Education Group ได้มีการจัดตั้งสำนักงานรับสมัครนักเรียนประจำประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 ทั้งนี้เพื่อดูแลนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมบริการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 – 18:00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกท่านได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือ Swiss Education Group หรือผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจนมีความรู้และชำนาญการ

Swiss Education Group ประจำประเทศไทยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนทุกท่าน ดังนี้

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • ท่านที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถขอนัดเพื่อทำข้อสอบ Oxford Online Placement Test (OOPT) กับทาง Swiss Education Group ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการสมัคร
 • ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า
 • จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางจากประทศไทยเพื่อเข้าโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำในขณะที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน เมื่อนักเรียนต้องการ
 • ให้คำปรึกษาในการทำงานในสายอาชีพหลังจากที่เรียนจบ
 • จัดงานเลี้ยงสำหรับศิษย์เก่าเพื่อพบปะสังสรรค์ในทุกปี

Swiss Education Group

กลุ่มโรงเรียนการโรงแรม 5 สถาบัน ที่มีชื่อเสียงที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

 • มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนด้านการบริหารโรงแรม และโรงเรียนการทำอาหาร ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีที่เข้มข้น และภาคปฎิบัติแบบมีค่าตอบแทน
 • หลักสูตรการเรียน มุ่งเน้นการเรียนเฉพาะด้าน อาทิ การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ งานเลี้ยง หรือการเปิด ตัวสินค้าต่างๆ การออกแบบ การสร้างแบรนด์ของตัวเองให้โดดเด่น และศิลปะการทำอาหาร ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี และนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีเพื่อสมัครเข้าเรียนระดับอนุปริญญาโท หรือ ปริญญาโท
 • SEG เป็นผู้นำทางด้านการโรงแรมที่เน้นการฝึกฝน และอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อความเป็นมืออาชีพ ที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยวในปัจจุบัน
 • ปี 2016 มีนักเรียนกว่า 6,500 คน ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนของเราทั้ง 5 สถาบัน เป็นนักเรียนไทยกว่า 145 คน และมีนักเรียนไทยที่เป็นศิษย์เก่า กว่า 1,000 คน

เหตุผลที่สมควรเลือกเรียนกับสถาบันในเครือ SEG

 • ทีมผู้บริหารและดำเนินการโดยชาวสวิส 100%
 • หลักสูตรการเรียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งทุกสถาบันของ SEG ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา จากสมาคมโรงเรียนการโรงแรมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ASEH – Swiss Hotel Schools Association
 • สถาบันให้การสนับสนุนหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และพื้นฐานวิชาด้านการโรงแรม เช่น Introduction to Hospitality, Projects Writing, Financial Accounting, Wine และ Swiss Hospitality Touch ก่อนเริ่มเรียนในปีการศึกษาแรก
 • เรามีศูนย์กลางบริการเพื่ออาชีพที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมที่สุด และสมาคมศิษย์เก่าเพื่อคอยช่วยเหลือรุ่นน้องในการเพิ่มโอกาสของการหางาน
 • SEG ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมสันทนาการยามว่าง ไปนอกสถานที่ และกิจกรรมกีฬา
 • หลักสูตรปริญญาตรีของที่นี่ใช้เวลาเพียง 3 ปีเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีที่เข้มข้น และภาคปฏิบัติแบบมีค่าตอบแทน นั่นหมายถึงการลงทุนที่น้อยกว่าและการเริ่มต้นการทำงานที่เร็วกว่าด้วยเช่นกัน

เราพร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน

เราคือศูนย์รับสมัครตรงและให้คำปรึกษาของโรงเรียนในเครือของ Swiss Education Group ท่านสามารถติดต่อหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในอุตสาหกรรมงานบริการได้แล้วที่นี่

We are here to help

โทร 02-652 1481


ไลน์ : SEG_THAILAND

 

ข่าวสารของสถาบัน

César Ritz the King of Hoteliers

“The Customer is always right” ประโยคอมตะจาก César Ritz บิดาแห่งการโรงแรมสมัยใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์ วิชาการโรงแรมและการบริการอันเลื่องชื่อของสวิสมีต้นกำเนิดจากบุคคลผู้นี้ เซซาร์ ริทซ์

อ่านต่อ

International Recruitment Forum

IRF จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคมและตุลาคมโดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีระดับเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย

อ่านต่อ

กิจกรรมพิเศษและการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนของเหล่านักเรียน SEG

ถือเป็นช่วงโอกาสทองสำหรับนักเรียนการโรงแรม ช่วงหน้าร้อน ที่จะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนกับทางโรงเรียนกับวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างทักษะและต่อยอดให้นักเรียนการโรงแรม

อ่านต่อ