Thatch


Nattacha Munraksut

ประวัติการศึกษา

César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


การเรียนการสอนที่ César Ritz Colleges จะเน้นให้เราคิดโปรเจคส์ของตัวเอง

เขียนและรีเสิร์จความเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนโปรเจคส์ ซึ่งอาจารย์ที่นี่ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยตลอด ที่จะช่วยพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้น ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับทั้งจากการเรียนและการฝึกงาน เราสามารถเอาไปปรับให้เข้ากับกิจการที่บ้านได้ในหลายๆ ด้าน