“Lavaux Vineyard Terraces ไร่องุ่น ที่องค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นหนึ่งในเขตมรดกโลก”

ไร่องุ่น Lavaux Vineyard Terraces ตั้งอยู่ในรัฐโว (Vaud) ในเขตบริเวณ ลาวู (Lavaux) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โซนฝรั่งเศส ติดกับทะเลสาบเจนีวา และตั้งไม่ไกลจากเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่หลงรักประเทศนี้ ชอบไปเที่ยว เช่น เมืองโลซาน (Lausanne) เวเวย์ (Vevey) และเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นต้น ซึ่งทั้งสามเมืองที่กล่าวไปทั้งหมดอยู่ในรัฐโว เมืองที่มีความสวยงามติดกับทะเลสาบเจนีวา

ลาวู (Lavaux) เป็นบริเวณที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นไร่องุ่นที่มีทำเลที่ตั้งที่สวยงาม ไวน์ที่ผลิตในรัฐนี้ส่วนมากจะเป็นเป็นไวน์ขาว และถูกเรียกที่นี้ว่า “ไร่องุ่นขั้นบันไดลาโว” (Lavaux Vineyard Terraces) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาจาก Hotel Insitute Montreux (HIM) ได้ไปเยี่ยมเยือนไร่องุ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของไวน์ เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิต ตลอดถึงได้ชิมไวน์ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของไวน์แต่ละชนิด การไปเยี่ยมเยือนของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Bar and Beverage Management นอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วทางสถาบันเล็งเห็นว่า “การเรียนรู้กับสถานที่จริงๆ” เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) อยู่ไม่ไกลจากไร่องุ่น เมืองนี้เป็นที่ตั้งของสถาบันที่มีนักศึกษาจากทั่วโลกมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เปิดสอนในหลักสูตร ด้านการบริหารธุรกิจการบริการ ด้านการบริหารความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางการเงิน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และด้านบริหารธุรกิจการตลาดสินค้าแบรนด์หรู เป็นต้น

Hotel Insitute Montreux (HIM) ปรัชญาในการสอนที่ HIM คือการให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างหลักสูตรของเราช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้แบบเจาะลึกตามรายวิชาในชั้นเรียน ซึ่งกระตุ้นให้มีการโต้ตอบและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อาจารย์ที่ HIM ได้คัดสรรมาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจการบริการมาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จากผู้สอนอย่างเต็มที่ รวมทั้งแชร์ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นที่พวกเขาจะต้องพบเจอในชีวิตการทำงาน

Our News & Blogs

อาหารระดับมิชลินสตาร์

มิชลินสตาร์ คือ อะไร? เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิด ประวัติ และเกณฑ์การให้รางวัล

มาตรฐานดาวโรงแรม

ทำความรู้จักมาตรฐานดาวโรงแรม มีเกณฑ์การวัดระดับอย่างไร?

เตรียมตัวเป็นเจ้าของคาเฟ่ กับสถาบันสอนทำอาหารที่สวิตเซอร์แลนด์

อะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเป็นเจ้าของคาเฟ่ทั้งทางด้านธุรกิจและอาหาร?

เส้นทางอาชีพงานบริการ สถาบันการโรงแรมชั้นนำระดับโลก

เส้นทางอาชีพของงานบริการหลังจบการศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์มีอะไรบ้าง?

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar