เรียนการโรงแรม พร้อมทักษะ การออกแบบ ดีไซร์พื้นที่ภายในโรงแรม
Contact Us
Testimonials IHTTIศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

กุลณัฐฐา เล่าสีห์สวกุล “ชาแพง”

By 5 May 2017 No Comments

จบระดับมัธยมจาก : Triam Udom Suksa Nomklao School

หลักสูตรที่จบจาก IHTTI : Bachelor of Arts in International Hospitality and Design Management / Master of International Business in Hotel and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Assistant Operation Excellence Manager at Asset World Corporation

IHTTI School of Hotel Management เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาจารย์ดูแลนักเรียนไอ้อย่างทั่วถึง ทุกคนเฟรนด์ลี่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักเรียน ตอนเรียนมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า “คนที่จะทํางานในอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการนั้นควรจะมีลักษณะแบบไหน” การเรียนการสอนที่ IHTTI หลักสูตรที่นี้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริง ที่ IHTTI นอกจากจะเรียนการโรงแรมแล้ว ก็จะมีหลักสูตรการดีไซน์ที่เกี่ยวกับการดีไซน์ภายในโรงแรม มันทำให้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของการดีไซน์  IHTTI ตั้งอยู่ในเมือง Neuchatel อากาศดี เมืองติดทะเลสาบ Neuchatel บรรยากาศเงียบสงบมากๆ