ติดต่อเราหรือสอบถามข้อมูล – Swiss Education Group – เรียนต่อสวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อการโรงแรม

เรียนต่อการโรงแรมที่ดีที่สุด
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับ
Swiss Education Group

ติดต่อเราหรือสอบถามข้อมูล

ที่อยู่ในประเทศไทย

Swiss Education Group

518/5 ชั้น 7 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
(สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม ทางออก 2)

โทร : 02-652-1481
อีเมล์ : counselling@swisseducation.com
เฟซบุ๊ค : facebook.com/swisseducationgroupfanclub
ไลน์ : SEG_THAILAND

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 10:00 – 18:00 น.


Address in Thailand

Swiss Education Group

518/5  7th Floor, Maneeya Building, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330
(BTS : Chidlom exit 2)

Telephone : 02-652-1481
E-mail : counselling@swisseducation.com
Facebook : facebook.com/swisseducationgroupfanclub
LINE : SEG_THAILAND

Office Hours : Monday – Friday 10:00 – 18:00 hrs.


แผนที่ / Map


แบบฟอร์มขอรับข้อมูล / Enquiry Form

(*)Required Field
*ชื่อ - นามสกุล
First - Last Name
*เบอร์โทรศํพท์
Phone Number
*อีเมล์
Email
คำถาม, ข้อสงสัย, ข้อคิดเห็น
Questions, Enquiries, Comments