ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน – Swiss Education Group – เรียนต่อสวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อการโรงแรม

เรียนต่อการโรงแรมที่ดีที่สุด
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับ
Swiss Education Group

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

นิรมล เกวิลเลอ

HIM, Hotel Institute Montreux

ตำแหน่งปัจจุบัน Corporate Sales – Starwood Hotels and Resorts Worldwide (Europe, Middle East and Africa)

วิชิต วันดี

HIM, Hotel Institute Montreux

ตำแหน่งปัจจุบัน Front Office Manager – Novotel Rayong Rim Pae Resort

ณญาณิษา อุราพรรณอนันต์

Swiss Hotel Management School-SHMS, Leysin Campus

ตำแหน่งปัจจุบัน Sanya Marriott Hotel Dadonghai Bay, China ( Western Restaurant & Reception Bar)

สถานที่เรียนก่อนหน้า Bangkok University

ปภัสรา พินิจ

Swiss Hotel Management School, SHMS, Leysin, Switzerland

ตำแหน่งปัจจุบัน Assistant Managing Director at Mangosteen Resort and Ayurveda Spa

สถานที่เรียนก่อนหน้า Assumption University, Thailand

นิชา พงศ์สถาพร

IHTTI, School of Hotel Management, Neuchatel

ตำแหน่งปัจจุบัน Communications Coordinator, Best Western International Asia Pacific & The Middle East Head office, Bangkok

ชลลดา ไชยวรรณ

Cesar Ritz Colleges, Switzerland

ตำแหน่งปัจจุบัน Assistant Managing Director at Avion Village Managing Partner at Another Scoop

สถานที่เรียนก่อนหน้า Assumption University, Thailand

โกวิท ลาภทวีสุขสันต์

Swiss Hotel Management School, SHMS, Leysin, Switzerland

ตำแหน่งปัจจุบัน Reservation and Sales Agent at Swissotel in Bangkok

สถานที่เรียนก่อนหน้า Assumption University, Thailand

เราพร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน

เราคือศูนย์รับสมัครตรงและให้คำปรึกษาของโรงเรียนในเครือของ Swiss Education Group ท่านสามารถติดต่อหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในอุตสาหกรรมงานบริการได้แล้วที่นี่

We are here to help

โทร 02-652 1481


ไลน์ : SEG_THAILAND