FACE TO FACE WITH YOUR FUTURE

Swiss Education Group

พวกเรา คือ ผู้นำการศึกษาด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกเราดูแลสถาบันธุรกิจการบริการ ทั้ง 5 สถาบัน ที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีความสวยสดงดงาม ประกอบด้วยนักศึกษามากกว่า 111 สัญชาติ หรือกว่า 6,582 คน โดยในแต่ละสถาบันจะมีความโด่ดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่มีคุณภาพติดอันดับโลก เรียนรู้ประสบการณ์อย่างมืออาชีพได้แล้วที่ Swiss Education Group

5 สถาบัน ที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขต

ทำไมถึงเลือกเรียนธุรกิจการบริการกับสถาบันในเครือ Swiss Education Group

 • Swiss Education Group ผู้นำทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ทุกสถาบันในเครือ Swiss Education Group เคยเป็นโรงแรมมาก่อน ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศ
  และได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกราวกับอยู่ในโรงแรมจริง
 • หลักสูตรการเรียนที่มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
 • หลักสูตรการเรียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกที่ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ อาทิ University of Derby, Northwood University และ Washington State University ทำให้นักเรียนของ Swiss Education Group ได้รับใบปริญญาบัตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ทำให้หลักสูตรของ Swiss Education Group มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
 • นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาที่สามตามความถนัดของผู้เรียน เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาแมนดาริน
 • International Recruitment Forum (IRF) งานที่รวมบริษัทชั้นนำเพื่อจัดหางานและสถานที่ฝึกงานให้เฉพาะเด็กนักศึกษาและศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group เท่านั้น
 • จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นคนไทยมากกว่า 1,600 คน ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการ และภาคธุรกิจอื่นๆ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
 • ค่าเล่าเรียน รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ
 • Swiss Education Group ยังเป็น Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคนจะได้รับ IPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน
swiss education group team

Swiss Education Group Thailand

ได้เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาตรงประจำประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อให้ความดูแลนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมการบริการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันได้ใน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 – 18:00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกท่านได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในเครือ Swiss Education Group และได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่น่าไว้วางใจ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • ประสานงานกับทางสถาบันเพื่อดำเนินการสมัคร
 • ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า
 • จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางจากประเทศไทยสู่สถาบัน
 • ให้คำแนะนำในขณะที่นักศึกษาอยู่ในสถาบัน เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ
 • ให้คำปรึกษาในการทำงานในสายอาชีพหลังจากที่เรียนจบ เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ
 • จัดงานเลี้ยงสำหรับศิษย์เก่าเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การทำงานในสายธุรกิจการบริการ
 • ท่านที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษสามารถขอนัดเพื่อทำข้อสอบ Oxford Online Placement Test (OOPT) กับทาง Swiss EducationGroup Thailand ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ