FACE TO FACE WITH YOUR FUTURE

ทำไมถึงเลือกเรียนธุรกิจการบริการกับสถาบันในเครือ Swiss Education Group

 • Swiss Education Group ผู้นำทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ทุกสถาบันในเครือ Swiss Education Group เคยเป็นโรงแรมมาก่อน ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศและได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
  ราวกับอยู่ในโรงแรมจริง
 • หลักสูตรการเรียนที่มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
 • หลักสูตรการเรียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกที่ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ อาทิ University of Derby, Northwood University และ
  Washington State University ทำให้นักเรียนของ Swiss Education Group ได้รับใบปริญญาบัตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  และสหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ทำให้หลักสูตรของ Swiss Education Group
  มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
 • นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาที่สามตามความถนัดของผู้เรียน เช่น ภาษา
  ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาแมนดาริน
 • International Recruitment Forum (IRF) งานที่รวมบริษัทชั้นนำเพื่อจัดหางานและสถานที่ฝึกงานให้เฉพาะเด็กนักศึกษาและศิษย์เก่าใน
  เครือ Swiss Education Group เท่านั้น
 • จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นคนไทยมากกว่า 1,700 คน ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการ และภาคธุรกิจอื่นๆ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีสัมพันธ
  ไมตรีที่ดีต่อกัน
 • ค่าเล่าเรียน รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ
 • Swiss Education Group ยังเป็น Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษา
  ทุกคนจะได้รับ IPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน

Swiss Education Group ได้เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาประจำประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อให้ความดูแลนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมการบริการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือดังต่อไปนี้

swiss education group team
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • ประสานงานกับทางสถาบันเพื่อดำเนินการสมัคร
 • ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า
 • จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางจากประเทศไทยสู่สถาบัน
 • ให้คำแนะนำในขณะที่นักศึกษาอยู่ในสถาบัน เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ
 • ให้คำปรึกษาในการทำงานในสายอาชีพหลังจากที่เรียนจบ เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ
 • จัดงานเลี้ยงสำหรับศิษย์เก่าเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การทำงานในสายธุรกิจการบริการ

ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันได้ใน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 – 18:00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่น่าไว้วางใจ