กั้ง


นฤทธิ์ เหมกระศรี

ประวัติการศึกษา

Thammasat University, Culinary Arts Academy Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Swiss Higher Diploma in Culinary Studies

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

In-Flight Chef, Etihad Airways


หลักสูตรเรียนการทำอาหารของ Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS) เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ จริง

เพราะเน้นทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติอย่างครบถ้วน เพราะที่นี่ “สอนให้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติจริงทั้งในโรงเรียนและช่วงฝึกงาน บวกกับมีคณาจารย์ที่มีความรู้และมากไปด้วยประสบการณ์คอยช่วยเหลือและแนะนำนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

Chat With Us