ปุ่น


เจตน์กิจ ดิลกจิรพันธ์

ประวัติการศึกษา

Bodindecha School, Hotel Institute Montreux

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Director of Sales & Marketing at JW Marriott Hotel Bangkok


ผมเลือกเรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM)

เพราะว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และชอบในตัวหลักสูตรของที่นี่ ซึ่งผสมผสานการโรงแรมแบบสวิสเข้ากับการจัดการธุรกิจแบบอเมริกัน ผมได้รับทั้งความรู้และทักษะทางสายอาชีพสําหรับอุตสาหกรรมบริการจาก HIM การได้มีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วยทําให้ผมเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี

Chat With Us