เคน


ศรทอง เอี่ยมพรชัย

ประวัติการศึกษา

César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Master of International Business in Entrepreneurship

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


ศรทอง เอี่ยมพรชัย “เคน”
จบปริญญาตรีจาก: Chulalongkorn University (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์)

ที่ตัดสินใจเรียน Master’s Degree ที่ César Ritz Colleges Switzerland เพราะว่าหลังจากที่จบปริญญาตรีมีโอกาสได้ทำงานใน Hospitality Industry ทำให้รู้สึกสนใจงานในด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพราะสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการโรงแรมทำให้มั่นใจและตัดสินใจมาเรียน อีกเหตุผลหนึ่งคือ Master Program ของที่นี่จะใช้เวลาในการเรียนภาคทฤษฎี 6 เดือน และอีก 6 เดือน จะเป็นการฝึกงาน ซึ่งถือว่าดีเพราะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสการทำงานจริงในอุตสาหกรรม César Ritz มีสองวิทยาเขตอยู่ที่เมือง Le Bouveret และ เมืองBrig โดยหลักสูตร Master’s Degree ของ César Ritz จะเรียนที่เมือง Brig ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของสวิสเซอแลนด์ ในตัวเมืองเงียบสงบ เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวาย แต่ถ้าเกิดจะไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ก็ไม่ถือว่าลำบาก เพราะ Brig ถือเป็นเหมือนชุมทางรถไฟสามารถเดินทางเข้าไปตัวเมืองใหญ่ ๆ ในสวิสเซอร์แลนด์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือถ้าจะข้ามไปเที่ยวอิตาลีก็ใช้เวลาไม่นานเช่นกัน การใช้ชีวิตที่นี่ค่อนข้างสะดวก เพราะว่านักเรียนส่วนมากพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบ นอกจากนั้นยังทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนที่มาจากโปรแกรมอื่น รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ด้วย ในเรื่องของการฝึกงานก็จะมี Career Coach คอยช่วยประสานงาน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งให้คำแนะนำจนกระทั่งได้สถานที่ฝึกงาน ในส่วนการฝึกงานของผมนั้นจะฝึกงานแบบ remote working กับบริษัท Singular Places ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มการจองที่พัก และร้านอาหาร ซึ่งจะเลือกเฉพาะ Partner ที่เป็น Sustainable Business มาลิสต์บนแพล็ตฟอร์ม ที่เลือกฝึกงานกับบริษัทนี้เพราะว่าส่วนตัวมีความสนใจในเรื่องของ Sustainable Development อยู่แล้ว และอยากที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งคิดว่าการมีโอกาสได้ฝึกงานในบริษัทนี้จะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต

 

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar