ฝน


ละอองฝน ปริวุฒิพงศ์

ประวัติการศึกษา

Saratoga High School, USA, César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Swiss Higher Diploma in Hotel and Tourism Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Personal Assistant to CEO, Project Development at the Mall Group


ตลอดเวลาที่ฝนได้เรียนที่ CRCS มีความประทับใจเพื่อนๆ และก็อาจารย์ทุกคน

อาจารย์ที่โรงเรียนเขาเป็นมากกว่าอาจารย์ เป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ เขารู้ว่าเรามาจากต่างประเทศ เขาจะดูแลเราเป็นพิเศษมาก เวลามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอด บรรยากาศการเรียนอบอุ่น และถ้าถามฝนว่าการไปเรียนการโรงแรมที่ประเทศสวิตเวอร์แลนด์ได้อะไรมามากที่สุด ฝนก็จะตอบว่า “ได้เรียนรู้การที่ต้องทำงานกับคน” มันเป็นจิตวิทยาล้วนๆที่ทุกบริษัทต้องมีหมด แม้กระทั้งธุรกิจในครอบครัว

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar