มิรา นวลขลิบ "แพร" - Swiss Education Group
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

มิรา นวลขลิบ “แพร”

By 16 June 2017 No Comments
มิรา นวลขลิบ "แพร"

กำลังศึกษาที่ : Swiss Hotel Management School (SHMS)

หลักสูตร : Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

Swiss Hotel Management School

แพรเรียนจบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวมา หลังจากเรียนจบปริญญาตรีเกิดความสนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทด้านการโรงแรม จึงได้ศึกษาหาข้อมูล ได้มาเจอที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) หลักสูตรที่นี่ มีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ และสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเรียนการโรงแรมด้วย เลยตัดสินใจเรียนที่นี่คะ หลักสูตรที่แพรเรียนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาโท สาขา Hotel Operations Management