เมเม


พิมพ์นิษฐา โกวิทคณิต

ประวัติการศึกษา

Harrow International School, César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


ที่เลือกเรียนการโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรียนการโรงแรม บวกกับส่วนตัวชอบเรียนภาษามาก และทางบ้านทำธุรกิจด้านโรงแรม เลยตัดสินใจมาเรียนที่ เซซ่าร์ ริทซ์ คอลเลจ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาเรียนที่ เซซ่าร์ ริทซ์ คอลเลจ ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนก่อน รู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่ดีน่าสนใจสภาพแวดล้อมรอบๆของโรงเรียนดี อยู่ติดภูเขาและทะเลสาบเจนีวา ทำให้รู้สึกสดชื่น และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว สิ่งที่ชอบอีกอย่างคือ การได้รู้จักกับเพื่อนๆ หลากหลายสัญชาติที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ได้คุยและได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เวลาได้ร่วมงานกับเพื่อนชาวต่างชาติ ทำให้ได้รู้จักวิธีการการทำงานร่วมกับพวกเขา เมเมรู้สึกว่างานบริการเป็นงานที่ท้าทาย รู้สึกว่าสนุก มีบางครั้งที่แย่บ้าง แต่ก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การที่ได้เรียนและทำงานร่วมกับเพื่อนหลากหลายสัญชาติ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันคือคอนเนคชั่นในอนาคต เราอาจจะได้ร่วมงานหรือทำธุรกิจกับเขาก็ได้ ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar