ปลาเก๋า


พัชริดา เหมกระศรี

ประวัติการศึกษา

César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Master of Science in International Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Cabin Crew, Etihad Airways


หลักสูตรปริญญาโทที่ เซซ่าร์ ริทซ์ คอลเลจ เน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

อาจารย์ทุกท่านเก่งมากๆและใส่ใจนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ความรู้ที่ได้เรียนจากที่นี่ช่วยให้เรามีความคิดและมุมมองที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะ ที่พักของโรงเรียนน่าอยู่มากค่ะ ได้อยู่ห้องเดี่ยว มีครัวแชร์ มีบาร์สำหรับนักเรียน มีสนามกีฬาฟิตเนส ถึงแคมปัสที่ Brig จะเล็ก แต่นักเรียนทุกคนรู้จักกันเกือบหมด อบอุ่นมากเหมือนอยู่บ้านค่ะ

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar