เรียนการโรงแรม บริหารธุรกิจ อีเว้นท์ สวิตเซอร์แลนด์ ป.ตรี/ป.โท พรปรียา จันทกุล
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

พรปรียา จันทกุล “อิม”

By 8 June 2017 No Comments
พรปรียา จันทกุล "อิม"

กำลังศึกษาที่ : Swiss Hotel Management School (SHMS)

หลักสูตร : Bachelor of Arts in International Hospitality Events Management

Swiss Hotel Management School

“ที่บ้านอิมทำสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อิมได้มีโอกาสในการเข้ามาช่วยงานของที่บ้านตั้งแต่เด็ก ทำให้อิมได้คลุกคลีและซึมซับ และได้โตมาพร้อมๆกับธุรกิจของที่บ้าน การที่อิมได้เจอคนจากหลากหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่เด็กๆ ทำให้อิมตัดสินใจมาเรียนการโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะคิดว่าเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีสายอาชีพที่หลากหลาย และอิมคิดว่าเวลาเรียนจบ อิมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากที่นี่ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของที่บ้านได้ เพราะงานด้านนี้มีความท้าทาย ที่นี่เขาสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้เราได้ลงมือทำงานจริง เพื่อได้พัฒนาตัวเอง อิมเรียนอยู่เทอมสุดท้ายแล้ว ตั้งใจว่าหลังจากที่ทำวิทยานิพนธ์เสร็จ ก็จะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมอีก”