ปิ่นรดี เพชรบุล "ปิ่น" - Swiss Education Group
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ปิ่นรดี เพชรบุล “ปิ่น”

By 14 June 2017 No Comments
ปิ่นรดี เพชรบุล “ปิ่น”

กำลังศึกษาที่ : Swiss Hotel Management School (SHMS)

หลักสูตร : Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

Swiss Hotel Management School

ปิ่นจบปริญญาตรี สาขา Accounting และจบปริญญาโท สาขา Finance จาก Assumption University เหตุผลที่มาเรียนที่นี่ สนใจในหลักสูตรการเรียนการโรงแรม “ความสนใจในหลักสูตรการเรียนการโรงแรม มันทำให้ปิ่นได้เปิดใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางด้านนี้  จึงได้ศึกษาหาข้อมูล ได้มาเจอที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) ชอบหลักสูตรที่นี่ มีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ และสามารถฝึกงานได้ทั่วโลก เลยตัดสินใจเรียนที่นี่ หลักสูตรที่ปิ่นเรียนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาโท สาขา Hotel Operations Management