หลิง


นภนันท์ ประจวบพันธ์ศรี

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Arts in International Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Presently study in term 4 at SHMS


มีความรู้สึกประทับใจในมาตรฐานของประเทศนี้มาก เมื่อได้มาศึกษาถึงรู้เลยว่าเค้ามีการอบรมและเทรนกันมาได้สุดยอดมากค่ะ

ความเนี้ยบ เรียบร้อย ความเป๊ะ ต้องยกใ้จริงๆค่ะ  ตั้งแต่วันแรกที่มีการปฐมนิเทศที่ SHMS คุณครูทุกๆคนได้บอกว่า ที่นี่เราเปิดต้อนรับนักเรียนทุกคนเสมอเมื่อมีปัญาอยากจะใ้ช่วยเลือ ทุกวิชาที่ได้เรียนนั้นได้ล้วนนำมาใช้ในการฝึกงานทั้มดเลยค่ะ เป็นเนื้อาที่ครอบคลุมมากๆ อีกทั้งยังได้นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำใเราพัฒนาไปข้างน้ามากขึ้นด้วยค่ะ

Chat With Us