วีร์


ทิพวีร์ หมีทอง

ประวัติการศึกษา

Thammasat University / Culinary Arts Academy Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Master of International Business in Culinary Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Army Training Command Language Center – ATCLC


การเรียนที่นี่เข้มข้น ได้ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติงานครัวจริงๆ

จากคนที่ประสบการณ์งานครัวเป็นศูนย์ เชฟสอนให้รู้จักวัตถุดิบ และวิธีการประกอบอาหาร การดูแลมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การจัดการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการรับมือกับสถานการณ์กดดันในรูปแบบต่างๆ และการแก้ไขปัญหา เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ทฤษฎีการรับรู้รสชาติการคำนวณคุณค่าทางสารอาหารและทฤษฎีอื่นๆจากอาจารย์ รวมไปถึงได้ประสบการณ์การทำงานจริงจากการฝึกงานหลังจากจบหลักสูตรอีกด้วย

Chat With Us