ฟีม


ชัยนริศร์ เกษสุขสมวงษ์

ประวัติการศึกษา

Nelson College, New Zealand, Hotel Institute Montreux

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


ตอนแรกเรื่องที่พักเป็นสิ่งที่ฟีมคิดว่าจะดีหรือไม่ดี

แต่พอฟีมไปถึงก็เห็นได้ว่าที่พักเหมือนโรงแรมและสะอาด ทุกอาทิตย์จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดเก็บของให้เป็นระเบียบ วันแรกที่ฟีมไปถึงก็ได้เรียนการเสิร์ฟและการบริการในร้านอาหารจำลอง ซึ่งตอนแรกทำอะไรไม่เป็น โดนอาจารย์ว่าบ่อยแต่พอปรับตัวเข้ากับเพื่อนและอาจารย์ ก็รู้สึกไม่ค่อยเกร็งเหมือนตอนแรกพอจบเทอมก็คิดว่าไม่ยากและสนุกกับการบริการและสิ่งสำคัญที่อาจารย์สอน คือ การทำงานเป็นทีม

Chat With Us