นัท


ชนัดดา เตชนันทกุล

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Postgraduate Diploma in Events Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Senior Account ManagerSenior Account Manager (CP All Group)


หนูจบปริญญาตรีมาจาก Assumption University Major Business English และเลือกเรียน Minor วิชา Hotel Management ทำให้รู้สึกสนใจด้านการโรงแรมและส่วนตัวหนูก็ชอบด้านอีเว้นท์

เลยได้หาข้อมูลเพื่อที่จะเรียนต่อ จึงได้รู้ว่าที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) มีหลักสูตรเกี่ยวกับด้านอีเว้นท์ และสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเรียนการโรงแรม  เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ ในสาขา Events Management หนูชอบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ SHMS เพราะที่นี่เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี หนูชอบปฏิบัติมาก ทำให้ได้ฝึกลงมือปฎิบัติจริง ได้จัดงานอีเว้นท์จริง คิดธีมของงานเองกับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน ความรู้สึกเหมือนได้จัดงานอีเว้นท์ในโรงแรมจริงๆ เพราะโรงเรียนนี่เคยเป็น Ski Resort มาก่อน  การที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสัญชาติ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทำให้เราได้แชร์ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนี่แหละ ที่ทำให้หนูได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

Chat With Us

Request

Brochure

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar

Chat

with us

Contact

us

Attend our

seminar