เฟิร์น


ชนกนาถ ฟุ้งสาคร

ประวัติการศึกษา

Faculty of Political Science, Thammasat University, Swiss Hotel Management School, Hotel Institute Montreux

หลักสูตรที่จบ

SHMS : Postgraduate Diploma in Hotel Management / HIM : Master of International Business in Hospitality Management (with Specialization in Luxury Brand Management)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Senior Consultant at PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.


เราเลือกเรียนต่อ Master ที่ HIM เมื่อจบ PGD ที่ SHMS ทันที เพราะมีหลักสูตรเปิดใหม่ที่น่าสนใจ คือ International Business Management with specialisation in Luxury Brand Management มีความน่าสนใจ ก่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างหลากหลายของการบริหารธุกิจ ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจการบริการมาถ่ายทอดประสบการณ์ ทำให้เราพร้อมเข้าสู่อาชีพได้อย่างมั่นใจ เราไม่เลือกฝึกงาน แต่ได้สมัครงาน ตำแหน่ง Senior Consultant ที่ PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.

สวิตเซอร์แลนด์ มีธรรมชาติสวยงาม คุณภาพชีวิตดี การเดินทางสะดวก ปลอดภัยสูง เราประทับใจชาวสวิส ในเรื่องระเบียบวินัย เรียบง่าย มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของชาวสวิส และความประใจอย่างยิ่ง คือ ความตรงต่อเวลา และไว้ใจได้ แบบ Swiss Made เปรียบได้เลยว่า ใครจบจากสวิตเซอร์แลนด์ จงภูมิใจได้เลย ว่าคุณ คือ Swiss Made เพราะช่วงหนึ่งของชีวิตคุณ ถูกอบรมสั่งสอนและเติบโตในประเทศที่ใส่ใจในรายละเอียด และคุณภาพ สร้างให้คุณเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ภูมิใจมาก กับการได้เรียนที่ สวิสเซอร์แลนด์

Chat With Us