จ้า


จุฑามาศ ทรัพย์เจริญกูล

ประวัติการศึกษา

Kasetsart University International, César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management, Master of Science in International Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Director of Social Media Marketing at AEC Digital Services


เซซ่าร์ ริทซ์ คอลเลจ เป็นโรงเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่นัก

แต่นี่ก็เป็นข้อดีที่ทำให้โรงเรียนและบุคลากรสามารถใส่ใจนักเรียนทุกคนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมให้ความรู้และปรับทัศนคติด้านการบริการได้อย่างดีเยี่ยม อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรการสอนถูกออกแบบมาอย่างดี นอกจากหลักสูตรทางด้านทฤษฎีแล้ว การฝึกปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ซึ่งโรงเรียนนี้ก็มีการวางแผนและจัดตารางให้เราได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมถึงการฝึกงานในโรงแรมซึ่งเป็นทั้งประสบการณ์ที่มีค่าเพราะทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านภาษาที่สาม ความรู้ด้านการโรงแรม และเชิงลึกของแผนกที่ฝึกงาน อีกทั้งมิตรภาพที่ได้รับจากพนักงานในโรงแรมเป็นความทรงจำที่จ้าไม่มีวันลืมจริงๆค่ะ