บล็อก

ความหมายของ hospitality

By 7 June 2018 No Comments
student-centred-learning

นิยามของคำว่า Hospitality

คำนาม ‘Hospitality’ นี้ หมายความถึง “การให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองด้วยความยินดีสำหรับแขกหรือแม้แต่คนแปลกหน้าผู้มาเยี่ยมเยือน”

*อ้างอิงจากข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTCC)

 

แต่ถ้าให้อธิบายแบบความหมายของคำว่า Hospitality ในทางการศึกษา คนส่วนใหญ่ให้คำนิยามกัน คือ การเรียนการโรงแรม และถ้าให้อธิบายในความหมายของคำว่า Hospitality ในทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการบริการ เพื่อให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นไปกว่านี้ เรามักจะได้ยินประโยคนี้บ่อย Hospitality Industry ก็คือ อุตสาหกรรมธุรกิจการบริการ