เรียนการโรงแรม พร้อมทักษะ การออกแบบ ดีไซร์พื้นที่ภายในโรงแรม
Testimonials IHTTIศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

กุลณัฐฐา เล่าสีห์สวกุล “ชาแพง”

By 5 May 2017 No Comments
Swiss Education Group Alumni

จบระดับมัธยมจาก : Triam Udom Suksa Nomklao School

หลักสูตรที่จบจาก IHTTI : Bachelor of Arts in International Hospitality and Design Management / Master of International Business in Hotel and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Training Coordinator at The Ritz-Carlton, Koh Samui

“โรงเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์ดูแลนักเรียนทั่วถึง ทุกคนเฟรนด์ลี่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักเรียนทําให้เราเรียนรู้ว่า คนที่จะทํางานในอุตสาหกรรมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน มีการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยที่ IHTTI จะมีการสอนดีไซน์ที่เป็นการปูพื้นฐานเพื่อที่จะทําให้เราเรียนรู้และรู้จักพื้นฐานของโรงแรม IHTTI ตั้งอยู่ในเมือง Neuchatel อากาศดี เมืองติดทะเลสาบ บรรยากาศเงียบสงบมากในเมือง”