สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส ณัฐนันท์ เก็บทรัพย์

ณัฐนันท์ เก็บทรัพย์

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

กนกกร ภัทรวรณี

กนกกร ภัทรวรณี

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส ปภัสรา พินิจ

ปภัสรา พินิจ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

พักตร์พิสุทธิ์ ค้าเจริญ

พักตร์พิสุทธิ์ ค้าเจริญ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ปวีณา อรุณรัศโชติ

ปวีณา อรุณรัศมีโชติ

Cesar Ritz Colleges, Lucerne Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Rainer Wiegand

Rainer Wiegand

Area Director, Operational Innovation Kuwait, Bahrain, Pakistan & Eastern Province of Saudi Arabis, Starwood Hotels & Resorts, Sheraton Kuwait Kuwait City, Kuwait Graduated,2004

Iddo Dror

Iddo Dror

Director of Operations, Micro Insurance Academy, Delhi, India

Ivy Thema

Ivy Thema

Director of Public Affairs and Protocol, Shangri-LA Hotel Jakarta, Indonesia Graduated, 2001

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top