สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

จรรณ ศุภธาราภรณ์

จรรณ ศุภธาราภรณ์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รจนา การามจันดานิ

รจนา การามจันดานิ

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ทิพย์ชยา วรรณิสร

ทิพย์ชยา วรรณิสร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นพรัตน์ บุญเพียรผล

นพรัตน์ บุญเพียรผล

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อินทิรา เรืองสมบูรณ์

อินทิรา เรืองสมบูรณ์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Iddo Dror

Iddo Dror

Director of Operations, Micro Insurance Academy, Delhi, India

Rainer Wiegand

Rainer Wiegand

Area Director, Operational Innovation Kuwait, Bahrain, Pakistan & Eastern Province of Saudi Arabis, Starwood Hotels & Resorts, Sheraton Kuwait Kuwait City, Kuwait Graduated,2004

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

Caroline Zaher

Caroline Zaher

Area Public Relations Manager; Gulf, Saudi Arabia, Yemen & Pakistan Sheraton Kuwait / Starwood Hotels & Resorts Kuwait City – Kuwait Graduated, 2004

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top