สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

Filippos

Filippos Paterakis

HIM, Hotel Institute Montreux

ภัทรา อินทรคําแหง

ภัทรา อินทรกำแหง

Swiss Hotel Management School-SHMS, Leysin Campus

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศะรัส หวั่งหลี

ศะรัส หวั่งหลี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รจนา การามจันดานิ

รจนา การามจันดานิ

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

เควิน เดดิเย่ เดอ ปิแอร์เฟอ

Kevin Deydier de Pierrefeu (Kevin)

Restaurants Manager – Pattaya Marriott Resort & Spa

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Omer Acar

Omer Acar

General Manager of Ritz Paris, France Graduated 1994

Michael Smithuis

Michael Smithuis

General Manager, Fairmont Montreux Palace

Phan Ing Pai

Phan Ing Pai

Group General Manager, Modena Hospitality Management Co. Ltd Shangai, China Graduated, 1996

Achilleas Dorotheou

Achilleas Dorotheou

CEO, Amathus Hotels Division, Limassol, Cyprus, Graduated 1992

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top