สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

พศิน นพสุวรรณ

พศิน นพสุวรรณ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศะรัส หวั่งหลี

ศะรัส หวั่งหลี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ณัฐชัย ณัฐวราภัทร

ณัฐชัย ณัฐวราภัทร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

แพทริเซีย ลิม

แพทริเซีย ลิม

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Per Kredner

Per Kredner

General Manager, Roppongi Hills Club Hyatt Tokyo, Japan, Graduated 1999

Léon Raaijmaakers

Léon Raaijmaakers

General Manager at Holiday Inn Gent Expo

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top