สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

รจนา การามจันดานิ

รจนา การามจันดานิ

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

กาญจนา โชคนานา

กาญจนา โชคนานา

IHTTI, School of Hotel Management, Neuchatel

พักตร์พิสุทธิ์ ค้าเจริญ

พักตร์พิสุทธิ์ ค้าเจริญ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

มนัสนันท์ นิลจรูญ

มนัสนันท์ นิลจรูญ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นพรัตน์ บุญเพียรผล

นพรัตน์ บุญเพียรผล

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ปวีณา อรุณรัศโชติ

ปวีณา อรุณรัศโชติ

Cesar Ritz Colleges, Lucerne Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Ivy Thema

Ivy Thema

Director of Public Affairs and Protocol, Shangri-LA Hotel Jakarta, Indonesia Graduated, 2001

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

Rainer Wiegand

Rainer Wiegand

Area Director, Operational Innovation Kuwait, Bahrain, Pakistan & Eastern Province of Saudi Arabis, Starwood Hotels & Resorts, Sheraton Kuwait Kuwait City, Kuwait Graduated,2004

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top