สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส วีรภัสร์ จันทโร

วีรภัสร์ จันทโร

Cesar Ritz Colleges Switzerland, Brig Campus

ภูวดี งานทวี

ภูวดี งานทวี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

Filippos

Filippos Paterakis

HIM, Hotel Institute Montreux

แพรว ธวัชชัยนันท์

แพรว ธวัชชัยนันท์

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส ณัฐนันท์ เก็บทรัพย์

ณัฐนันท์ เก็บทรัพย์

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Achilleas Dorotheou

Achilleas Dorotheou

CEO, Amathus Hotels Division, Limassol, Cyprus, Graduated 1992

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

Michael Smithuis

Michael Smithuis

General Manager, Fairmont Montreux Palace

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top