สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

Jakarin

จักริน หงษ์หยก

HIM, Hotel Institute Montreux

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส จุฑามาศ ทรัพย์เจริญกูล

จุฑามาศ ทรัพย์เจริญกูล

Cesar Ritz Colleges Switzerland, Brig Campus

ภูวดี งานทวี

ภูวดี งานทวี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

กาญจนา โชคนานา

กาญจนา โชคนานา

IHTTI, School of Hotel Management, Neuchatel

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

แพทริเซีย ลิม

แพทริเซีย ลิม

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Caroline Zaher

Caroline Zaher

Area Public Relations Manager; Gulf, Saudi Arabia, Yemen & Pakistan Sheraton Kuwait / Starwood Hotels & Resorts Kuwait City – Kuwait Graduated, 2004

Phan Ing Pai

Phan Ing Pai

Group General Manager, Modena Hospitality Management Co. Ltd Shangai, China Graduated, 1996

Achilleas Dorotheou

Achilleas Dorotheou

CEO, Amathus Hotels Division, Limassol, Cyprus, Graduated 1992

Ivy Thema

Ivy Thema

Director of Public Affairs and Protocol, Shangri-LA Hotel Jakarta, Indonesia Graduated, 2001

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top