สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

ณัชชา ธรรมวัฒน์ไพศาล

ณัชชา ธรรมวัฒน์ไพศาล

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

มนัสนันท์ นิลจรูญ

มนัสนันท์ นิลจรูญ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อัตถสิทธิ์ ครุพานิช

อัตถสิทธิ์ ครุพานิช

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชิดชนก ชยพันธุ์

ชิดชนก ชยพันธุ์

HIM, Hotel Institute Montreux

ภาพัณณ์ กฤษณาวารินทร์

ภาพัณณ์ กฤษณาวารินทร์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

พศิน นพสุวรรณ

พศิน นพสุวรรณ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Eduardo Serrano

Eduardo Serrano

General Manager F&B Division of Palafox Hotel Group, Graduated 1993

Michael Smithuis

Michael Smithuis

General Manager, Fairmont Montreux Palace

Caroline Zaher

Caroline Zaher

Area Public Relations Manager; Gulf, Saudi Arabia, Yemen & Pakistan Sheraton Kuwait / Starwood Hotels & Resorts Kuwait City – Kuwait Graduated, 2004

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top