สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ณัฐชัย ณัฐวราภัทร

ณัฐชัย ณัฐวราภัทร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ภูวดี งานทวี

ภูวดี งานทวี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

วนิดา เฮ่งซุ่น

วนิดา เฮ่งซุ่น

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Iddo Dror

Iddo Dror

Director of Operations, Micro Insurance Academy, Delhi, India

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

Michael Smithuis

Michael Smithuis

General Manager, Fairmont Montreux Palace

Omer Acar

Omer Acar

General Manager of Ritz Paris, France Graduated 1994

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top