สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

ริญรภัสร์ ภูวณัฐโชติชัย เรียนต่อสวิส

ริญรภัสร์ ภูวณัฐโชติชัย

Cesar Ritz Colleges Switzerland, Brig Campus

นพรัตน์ บุญเพียรผล

นพรัตน์ บุญเพียรผล

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รจนา การามจันดานิ

รจนา การามจันดานิ

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ศะรัส หวั่งหลี

ศะรัส หวั่งหลี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อินทิรา เรืองสมบูรณ์

อินทิรา เรืองสมบูรณ์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์

คุณภัทรา ภัทรายุตวรรตน์ (กวาง)

Assistant Restaurant Manager, Oriental Residence Bangkok

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เควิน เดดิเย่ เดอ ปิแอร์เฟอ

Kevin Deydier de Pierrefeu (Kevin)

Restaurants Manager – Pattaya Marriott Resort & Spa

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Achilleas Dorotheou

Achilleas Dorotheou

CEO, Amathus Hotels Division, Limassol, Cyprus, Graduated 1992

Per Kredner

Per Kredner

General Manager, Roppongi Hills Club Hyatt Tokyo, Japan, Graduated 1999

Phan Ing Pai

Phan Ing Pai

Group General Manager, Modena Hospitality Management Co. Ltd Shangai, China Graduated, 1996

Iddo Dror

Iddo Dror

Director of Operations, Micro Insurance Academy, Delhi, India

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top