โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหาร
งานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โรงเรียนการโรงแรม
เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

SEG Alumni

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Ivy Thema

Ivy Thema

Director of Public Affairs and Protocol, Shangri-LA Hotel Jakarta, Indonesia Graduated, 2001

Per Kredner

Per Kredner

General Manager, Roppongi Hills Club Hyatt Tokyo, Japan, Graduated 1999

Rainer Wiegand

Rainer Wiegand

Area Director, Operational Innovation Kuwait, Bahrain, Pakistan & Eastern Province of Saudi Arabis, Starwood Hotels & Resorts, Sheraton Kuwait Kuwait City, Kuwait Graduated,2004

ข่าวสารของสถาบัน

Slide113

อูโบลท์ นาฬิกาแบรนด์หรู ร่วมงานกับ สวิส เอดูเคชั่น กรุ๊ป

อูโบลท์ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการด้านการศึกษากับสวิส เอดูเคชั่น กรุ๊ป ในฐานะผู้ให้ความรุ้ด้านธุรกิจแบรนด์หรู

อ่านต่อ
Alumni_2015_296

BANGKOK WELCOMES SEG ALUMNI 2015

สำนักงาน สวิสเอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป สาขาประเทศไทย จัดงานเลี้ยงศิษย์เก่า นักเรียนสวิสในเครือโรงเรียนของ SEG ภายใต้ชื่องาน “Bangkok Welcomes SEG Alumni 2015”

อ่านต่อ