สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส ธันยพงศ์ วงศ์วิเศษ

ธันยพงศ์ วงศ์วิเศษ

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ปวีณา อรุณรัศโชติ

ปวีณา อรุณรัศมีโชติ

Cesar Ritz Colleges, Lucerne Campus

กาญจนา โชคนานา

กาญจนา โชคนานา

IHTTI, School of Hotel Management, Neuchatel

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อัตถสิทธิ์ ครุพานิช

อัตถสิทธิ์ ครุพานิช

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Omer Acar

Omer Acar

General Manager of Ritz Paris, France Graduated 1994

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

Michael Smithuis

Michael Smithuis

General Manager, Fairmont Montreux Palace

Rainer Wiegand

Rainer Wiegand

Area Director, Operational Innovation Kuwait, Bahrain, Pakistan & Eastern Province of Saudi Arabis, Starwood Hotels & Resorts, Sheraton Kuwait Kuwait City, Kuwait Graduated,2004

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top