สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อินทิรา เรืองสมบูรณ์

อินทิรา เรืองสมบูรณ์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

พศิน นพสุวรรณ

พศิน นพสุวรรณ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อังคณา อาจหาญพิชิตณ

อังคณา อาจหาญพิชิตณ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

พรรณวิตา เต็มไตรเพท

พรรณวิตา เต็มไตรเพท

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Phan Ing Pai

Phan Ing Pai

Group General Manager, Modena Hospitality Management Co. Ltd Shangai, China Graduated, 1996

Eduardo Serrano

Eduardo Serrano

General Manager F&B Division of Palafox Hotel Group, Graduated 1993

Danilo Zucchetti

Danilo Zucchetti

General Manager, Villa d’Este Hotel Cernobbio, Italy, Graduated 1995

Achilleas Dorotheou

Achilleas Dorotheou

CEO, Amathus Hotels Division, Limassol, Cyprus, Graduated 1992

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top