สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

ชินวุฒิ วันเพ็ญ

ชินวุฒิ วันเพ็ญ

Cesar Ritz Colleges Switzerland, Brig Campus

รจนา การามจันดานิ

รจนา การามจันดานิ

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

พรชนัน พัฒนาปัญญาสัตย์

พรชนัน พัฒนาปัญญาสัตย์

Culinary Arts Academy Switzerland, Le Bouveret Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

Jakarin

จักริน หงษ์หยก

HIM, Hotel Institute Montreux

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส วีรภัสร์ จันทโร

วีรภัสร์ จันทโร

Cesar Ritz Colleges Switzerland, Brig Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Omer Acar

Omer Acar

General Manager of Ritz Paris, France Graduated 1994

Caroline Zaher

Caroline Zaher

Area Public Relations Manager; Gulf, Saudi Arabia, Yemen & Pakistan Sheraton Kuwait / Starwood Hotels & Resorts Kuwait City – Kuwait Graduated, 2004

Eduardo Serrano

Eduardo Serrano

General Manager F&B Division of Palafox Hotel Group, Graduated 1993

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top