สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

กาญจนา โชคนานา

กาญจนา โชคนานา

IHTTI, School of Hotel Management, Neuchatel

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส พีระพัฒน์ มาตรคํามี

พีระพัฒน์ มาตรคํามี

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

พศิน นพสุวรรณ

พศิน นพสุวรรณ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

มนัสนันท์ นิลจรูญ

มนัสนันท์ นิลจรูญ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

กนกกร ภัทรวรณี

กนกกร ภัทรวรณี

Swiss Hotel Management School, Caux Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOS

ชนิดา ฉัตรนันท์

ชนิดา ชาดานันท์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

อทิตยา ตามสงวน

อทิตยา ตามสงวน

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ODOSทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 2

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

Yu-En Wang

Yu-En Wang (Pao)

General Manager, Le Vernissage Hotel, Pattaya

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Michael Smithuis

Michael Smithuis

General Manager, Fairmont Montreux Palace

Iddo Dror

Iddo Dror

Director of Operations, Micro Insurance Academy, Delhi, India

Ivy Thema

Ivy Thema

Director of Public Affairs and Protocol, Shangri-LA Hotel Jakarta, Indonesia Graduated, 2001

Rainer Wiegand

Rainer Wiegand

Area Director, Operational Innovation Kuwait, Bahrain, Pakistan & Eastern Province of Saudi Arabis, Starwood Hotels & Resorts, Sheraton Kuwait Kuwait City, Kuwait Graduated,2004

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top