สถาบันสอนการโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม เรียนต่อการบริหารงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลโรงเรียนการโรงแรมสวิส SEG เรียนต่อสวิส

  • Cesar Ritz Colleges – Excellence in International Hotel and Tourism Management Education
  • Culinary Arts Academy Switzerland - Learn Culinary Passion and Excellence
  • HIM - Hotel Institute Montreux
  • IHTTI - School of Hotel Management
  • SHMS - Swiss Hotel Management School

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

รฐนนท์ ไชยรัมย์

รฐนนท์ ไชยรัมย์

IHTTI, School of Hotel Management

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

สิรินทร์ เชี่ยวไพศาลกิจ

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ชลธิชา ศรีสร้อย

ชลธิชา ศรีสร้อย

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

เรียนต่อการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส วีรภัสร์ จันทโร

วีรภัสร์ จันทโร

Cesar Ritz Colleges Switzerland, Brig Campus

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

อุมา นวฉัตรไพบูลย์

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

วรวุฒิ ยอดไพร

วรวุฒิ ยอดไพร

Swiss Hotel Management School, Leysin Campus

ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันทั้งหมด

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่า

คุณชลลดา ไชยวรรณ

คุณชลลดา ไชยวรรณ (เชอรี่)

Assistant Managing Director, Avion Village
Managing Partner, Another Scoop

คุณกณัส ปัทมพรหม

คุณกณัส ปัทมพรหม (ป้อม)

The Director of Estate & Asset Mangement for The University, Suan Sumandra Rajaphat University (Bangkok)

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์

คุณแพรว ธวัชชัยนันท์ (แพรว) ตอนที่ 1

Personal Financial Consulting, Simply Rich Consulting Co., Ltd., Thailand

เควิน เดดิเย่ เดอ ปิแอร์เฟอ

Kevin Deydier de Pierrefeu (Kevin)

Restaurants Manager – Pattaya Marriott Resort & Spa

เรื่องเล่าจากปากศิษย์เก่าทั้งหมด

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Stories

Léon Raaijmaakers

Léon Raaijmaakers

General Manager at Holiday Inn Gent Expo

Achilleas Dorotheou

Achilleas Dorotheou

CEO, Amathus Hotels Division, Limassol, Cyprus, Graduated 1992

Phan Ing Pai

Phan Ing Pai

Group General Manager, Modena Hospitality Management Co. Ltd Shangai, China Graduated, 1996

Bjorn Richardson

Bjorn Richardson

General Manager, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Bangkok

ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต Graduate Success Storiesทั้งหมด
Back to Top